الزام به رفع تصرف عدوانی در ملک مشاعی

زمانی که یکی از شرکاء ملک مشاعی ، بدون اذن سایر شرکاء اقدام به تصرف در مال مشترک نماید سایر شرکاء می توانند علیه او دعوای رفع تصرف عدوانی در ملک مشاعی را در مرجع صالح اقامه کنند .خواهان می تواند دعوای خود را دادگاه حقوقی و کیفری مطرح نماید .

ارکان دعوای الزام رفع تصرف عدوانی در ملک مشاعی

1 –برای طرح دعوای تصرف عدوانی باید خواهان تصرف خود را در ملک ثابت نماید طرح این دعوا نیازمند ارائه سند مالکیت نمی باشد . اما اگر خواهان دارای سند مالکیت باشد دادگاه می تواند به استناد آن تصرف خواهان را استصحاب کند .

2- در صورتی خواهان حق طرح دعوای تصرف عدوانی درملک مشاعی را دارد که تصرف او مشروع و قانونی باشد .

3- خواهان, دعوای رفع تصرف عدوانی علیه ملک مشاعی را فقط در خصوص مال غیر منقول می تواند مطرح نماید .

4- باید ثابت شود که خوانده ملک مشاعی را تصرف کرده است .

ادله مورد استناد در دعوای رفع تصرف عدوانی در ملک مشاعی :

یکی از مهم ترین ادله ای که خواهان می تواند در دادگاه به آن استناد کند اماره تصرف می باشد که براساس آن تصرف مالک در یک ملک ، دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود .

از دیگر ادله می توانیم شهادت شهود ، تحقیق محلی و معاینه محلی را نام ببریم .

تفاوت دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی در ملک مشاعی با دعوای خلع ید مشاعی

دعوای خلع ید مشاعی مالک می بایست دارای سند رسمی مالکیت باشد در حالی که در دعوای رفع تصرف عدوانی خواهان نیازمند سند مالکیت نیست و اثبات تصرف خواهان کافی است .

تفاوت دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی با تخلیه ید مشاعی

در دعوای رفع تصرف عدوانی در ملک مشاعی ، تصرفات خوانده در ملک از ابتدا نامشروع است در حالی که در دعوای تخلیه ید, تصرف خوانده پس از پایان قرارداد در ملک خواهان غیرقانونی می باشد .

نحوه طرح دعوای رفع تصرف عدوانی در ملک مشاعی

از آن جا که دعوای رفع تصرف عدوانی در ملک مشاعی در خصوص اموال غیرمنقول می باشد ، خواهان می بایست دعوای خود را در دادگاه مال غیر منقول مطرح نماید .

اگر خواهان بخواهد شکایت کیفری مطرح نماید می باست سند مالکیت خود را به دادسرا ارائه دهد .

خواهان این دعوا مالک ملک است و خوانده شریک یا شرکایی می باشند که بدون اذن سایر شرکا در ملک مشترک تصرف کرده اند .

دعوای تصرف عدوانی یک دعوای غیر مالی می باشد و هزینه آن ثابت و مقطوع است .

درخواست تامین در دعوای رفع تصرف عدوانی در ملک مشاعی

خواهان می تواند با پرداخت خسارت احتمالی ،درخواست دستور موقت خود را به دادگاهی که دعوای رفع تصرف عدوانی در ملک مشاعی را مطرح کرده است تقدیم نماید .

چنان چه خواهان بخواهد درخواست خود را قبل از طرح دعوا مطرح نماید ، باید درخواست خود را در مقر دادگاه دستور موقت مطرح نماید .

اعتراض به رای رفع تصرف عدوانی در ملک مشاعی

تجدیدنظرخواه می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، دادخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه تجدید نظر تقدیم نماید . رای داگاه تجدید نظر قطعی و غیر قابل فرجام می باشد .

آیا تجدیدنظرخواهی از دعوای رفع تصرف دعوا در ملک مشاعی اجرای حکم را به تاخیر می اندازد ؟

تجدیدنظرخواهی از این دعوا اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد و حکم رفع تصرف عدوانی به محض صدور قابل اجرا می باشد .

اگر یکی از شرکاء اقدام به زراعت در زمین مشاع نماید ، حکم رفع تصرف عدوانی چگونه اجرا می شود ؟

در صورتی که یکی از شرکاء در ملک مورد تصرف عدوانی زراعت کرده باشد ، در صورتی که موقع برداشت محصول رسیده باشد شریک یا شرکاء خاطی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنان چه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چع این که بذر روییده باشد یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت امثل آن را دریافت کند .

همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف است نماید .

آیا شریک در ملک مشاع ، می توانند احداث بنا و تاسیسات نماید ؟

شریک در ملک مشاعی اجازه احداث بنا و تاسیسات را ندارد و به محض صدور حکم بنا و تاسیسات تخریب می شود . مگر این که ظرف یک ماه دعوای مالکیت طرح نماید .

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست