تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

شاید تا به حال این سوال برای شما پیش آمده باشد که تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت در چیست؟

در جواب باید گفت که این دو اوراق دارای دو تفاوت کلی به شرح زیر میباشند:

  1. سود اوراق مشارکت از ابتدا مشخص است اما سود اوراق قرضه با توجه به سود و زیان دهی شرکت تعیین می شود.
  2. از پرداخت سود علی الحساب و اصل مبلغ اوراق قرضه از طرف ناشر (و یا ضامن ثانی) تضمین می شود، اما در اوراق مشارکت تضمین پرداخت سود و اصل اختیاری است.
تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

اوراق قرضه

اوراق قرضه ورقه ی قابل معامله ای است که بیانگر مبلغی وام است، حال در قانون جهت جلوگیری از ضایع شدن حق مشارکت کنندگان محدودیت هایی به شرح زیر برای شرکت ارائه دهنده ی این اوراق پیش بینی شده است. (تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت)

این محدودیت ها تا زمان انقضا و بازپرداخت مبلغ اوراق قرضه اعمال می شود:

  • شرکت اجازه ی تغییر در نحوه ی تقسیم سود و منافع را ندارد.
  • شرکت اجازه ی تقسیم اندوخته را ندارد.
  • شرکت اجازه ی بازخرید و کاهش سهام را ندارد
  • شرکت اجازه ی مستهلک کردن سرمایه ی خود را ندارد.
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  استقلال شرط داوری
فهرست