اخذ دستور موقت در دعاوی علامت تجاری

زوال حقوق ناشی از مالکیت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری موجد حقوقی برای مالک خواهد بود که ممکن است این حقوق  به صورت ارادی و غیر ارادی زائل گردد .

زوال حقوق ناشی از مالکیت علامت تجاری

زوال حقوق ناشی از مالکیت علامت تجاری

موارد زوال حق مالکیت علامت تجاری

عدم تمدید مدت اعتبار،ابطال و اعراض از علامت تجاری از جمله مواردی است که سبب زوال حق مالکیت می گردد.

عدم تمدید مدت اعتبار

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد، این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ای که توسط اداره مالکیت صنعتی تعیین می گردد، قابل تمدید می باشد، چنانچه متقاضی در مهلت مقرر اقدام به تمدید مدت اعتبار علامت تجاری ننماید، یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره می شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.

چنانچه اشخاص اقدام به تمدید اعتبار علامت تجاری در مهلت های قانونی نکنند، حقوق آنان نسبت به مالکیت علامت تجاری زائل می گردد.

ابطال علامت تجاری

یکی از مواردی که سبب زوال حق مالکیت علامت تجاری می گردد، ابطال علامت تجاری از سوی دادگاه می باشد، چنانچه علامت تجاری بر خلاف مقررات قانونی ثبت گشته باشد، همچنین اگر شخصی بدون اذن از سوی صاحب علامت تجاری اقداماتی را بر خلاف حقوق مالک علامت تجاری انجام دهد، مالک علامت تجاری می تواند دادخواست ابطال علامت تجاری را به دادگاه تسلیم نماید.

موارد درخواست ابطال علامت تجاری از سوی ذی نفع

۱-استعمال علامت تجاری در صورت عدم رضایت مالک

چنانچه اشخاص ثالث بدون اذن از سوی مالک اقدام به استعمال علامت تجاری نمایند، مالک علامت تجاری می تواند با دادخواست ابطال علامت تجاری را به مرجع صالح تسلیم نماید.

۲-استعمال علامت تجاری در زمینه تجارت علامت

اقدام به بهره برداری و انتفاع از علامت تجاری در عرصه تجارت بدون اذن مالک، نقض حقوق مالک علامت تجاری محسوب می گردد و مالک علامت تجاری می تواند دادخواست ابطال علامت تجاری را به مرجع صالح تسلیم نماید.

۳-یکسان بودن علامت

با ثبت علامت تجاری برای مالک علامت حق تقدم ایجاد گردیده و اشخاص دیگر اجازه ثبت علامتی را عین علامت ثبت شده باشد را ندارند و در صورت ثبت، مالک علامت تجاری می تواند بر علیه نقض کننده دعوای ابطال علامت تجاری را طرح نماید.

۴-شبیه بودن علامت تجاری

اشخاص نباید اقدام به ثبت علامت تجاری نمایند که شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است، باشند.

۵-شهرت علامت تجاری

چنانچه اشخاص بدون اذن مالک اقدام به ثبت علامت تجاری ثبت شده کرده باشند و به سبب عرضه کالای باکیفیت پایین به شهرت تجاری مالک علامت ضرر و زیان وارد آید، مالک علامت تجاری می تواند، دادخواست ابطال علامت تجاری را به مرجع صالح تقدیم نماید.

موارد ابطال علامت تجاری از سوی دادگاه

۱-خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

علامت تجاری نباید مخالف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، برای مثال علامت تجاری نباید از علائم شیطان پرستی محسوب گردد و یا توهین به مقدسات مذهبی تلقی گردد؛ در غیر اینصورت دادگاه اقدام به ابطال علامت تجاری می نماید.

۲-علامت تجاری عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان های مملکتی باشد.

اشخاص در زمان ثبت علامت تجاری می بایست دقت نمایند تا علامت تجاری که درخواست ثبت آن را دارند، عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان های مملکتی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون بین المللی تاسیس شده نباشد، در غیر این صورت دادگاه اقدام به ابطال علامت تجاری می نماید.

اعراض از علامت تجاری

اعراض به معنی صرف نظر کردن مالک علامت تجاری از حقوق انحصاری خود می باشد. مالک علامت تجاری می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید.

مالک علامت تجاری می بایست به درخواست اعراض، اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک علامت رسیده است، اصل آخرین گواهینامه معتبر علامت، مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود و رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات را منضم نماید.

نکته حائز اهمیت این است که مالک در صورتی می تواند از حقوق خود اعراض نماید که بهره برداری از علامت را در زمانی که ثبت آن معتبر بوده، جزئا یا کلا به دیگری واگذار نکرده باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + نه =