گران فروشی ارز

گران فروشی ارز ، یکی از تخلفات تعزیراتی است که قانون گذار در ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی ،آن را تخلف تعزیراتی محسوب نموده است و با توجه به مبلغ،برای متخلفان جریمه های نقدی در نظر گرفته شده است اما قانون گذار درقانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18/7/1327 راجع به کیفر گران فروشان ارز (مصوب 31/4/ 1327)،گران فروشان ارز را کلاهبردار محسوب کرده است و مجازات ماده 238 قانون مجازات عمومی را برای مرتکبین در نظر گرفته است.

ماده 2قانون تعزیرات حکومتی در باب تخلف گران فروشان ارز

” گرانفروشی : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

تعزیرات گران فروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد:

الف – گران فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

مرتبه اول – تشکیل پرونده.
مرتبه دوم – ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمـــات دولتی از یــک تا شش مـــاه و ممــهور نـــمودن پروانه واحـد بــه مهــر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم ، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب – گران فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی
مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – علاو ه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ج -گران فروشی از مبلغ بیش ازدویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:

مرتبه اول – جریمــــــه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه بعنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.

د-گران فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:

مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر( تخلف دوم ).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تــا شــش مــاه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم ).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل و لغـــــو پــروانه واحــد و لغو کارت بازرگانی تبصره -در صورت تکرار تخلف، اعمـال تعزیرات ،متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود “

چه افرادی در قانون گران فروشی ارز کلاهبردار محسوب میشوند؟

  • هر فردی که برای ورود کالایی از دولت ارز دریافت نماید،اما به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند.
  • هرفردی که ارزی را که از دولت برای ورود کالایی دریافت کرده است،در بازار سیاه بفروشد.
  • هرفردی که از ارز دریافتی از دولت ، سوء استفاده به هر نحو بنماید.
  • فردی که با ارز دولتی،کالایی را تهیه نماید اما گران تر از قیمت قانونی مقرر به فروش برساند.

مجازات سوء استفاده کنندگان از ارز دولتی

 مستند به تبصره 2 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه1327 چنین مقرر شده است:

“هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه‌ بفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند از قیمت مقررقانونی گران‌ تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق‌ ماده 238 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.”

قانون گذار ب صراحت در تبصره مزبور سوء استفاده کنندگان از ارز داخلی را کلاهبردار محسوب نموده است و مجازات آنها را ماده 238 قانون مجازات عمومی قرار داده است. اما با توجه به اینکه در حال حاضر ماده مزبور نسخ شده است. مرتکبین کلاهبرداری بایستی طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ،مجازات گردند.فلذا گرانفروشان و سوء استفاده کنندگان از ارز دولتی مطابق ماده مزبور کیفر میگردند.

گران فروشی ارز یکی از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 5)
بیشتر بخوانید :  قاچاق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست