شکایت کیفری علیه شهرداری

شکایت کیفری علیه شهرداری در صورتی ممکن است که  شهرداری یا کارمندان شهرداری اقدام به انجام عملی کرده باشند که آن عمل در قانون جرم تلقی شود و قانون گذار برای آن مجازات در نظر گرفته باشد.در این صورت باید در دادسرا یا دادگاه کیفری اقدام به شکایت کیفری علیه شهرداری نمود.

شکایت کیفری علیه شهرداری شامل چه دعاویی می گردد؟

دعاوی در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت از شهرداری ، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌ المثل املاک می‌شود اما دعاوی کیفری ضرب و شتم توسط مامورین شهرداری، تصرف عدوانی وممانعت از سوی شهرداری و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه و موارد مشابه دیگر هستند.

  • ضرب و شتم توسط مامورین شهرداری

بنا به ماده 55 قانون شهرداري ها، شهرداري صرفاً، مكلف به جلوگيري از سد معبر در معابر عمومي بوده و مجاز به ضبط وسايل دستفروشان، اخذ تعهد محضري از آنها، تشكيل پرونده براي آنها و تحويل وسايل ضبط شده به مراكز خيريه يا بهزيستي و تخريب وسايل آنها نمي باشد. هر گونه اقدام مغاير با مراتب مزبور، در تعارض با الزامات قانوني مربوطه داشته و مستوجب مسئوليت قانوني شهرداري و عوامل متبوعۀ آن خواهد بود و طبق اصل‏ 39 ناظر به اصل 32آن قانون، هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، محبوس يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است.

  • شکایت تصرف عدوانی از شهرداری

در مواردی که شهرداری طبق قوانین و مقررات برای اجرای طرح های عمرانی خود نسبت به تصرف زمین اقدام نموده باشد موضوع فاقد جنبه کیفری بوده وصرفا می توان مطالبه قیمت عادله روز زمین تصرف شده رابه طرفیت شهرداری اقامه نمود دراینجا صاحب زمین چنانچه مدعی معوض یا وجه زمین باشد می بایست برای مطالبه قیمت زمین دعوی اقامه نماید

مرجع رسیدگی به دعوای  مطالبه  بهای ملک تصرف شده از سوی شهرداری

دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک بابت پرداخت بهای ملکی که عملاً در اجرای طرح‌های عمومی به تصرف شهرداری در آمده را دارد. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر این امر باشد، برای محاکم عمومی الزام‌آور نیست.

  • ممانعت از حق توسط شهرداری

بنا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ممانعت از حق از سوی شهرداری به هر گونه عملی اطلاق می گردد که در آن شهرداری به نحو غیر قانونی مانع استفاده یک مالک از ملک یا حقش گردد. شهروندی که مدعی عمل ممانعت از حق از سوی شهرداری است است، باید مشخصا بتواند با داشتن سند مالکیت، وجود شاهد، آشکار بودن جرم ممانعت یا تصرف، در دادگاه تجاوز به حقوق یا ملک خود را به اثبات برساند دادگاه کیفری موظف است که بلافاصله دستور دهد که امور متجاوزانه به سرعت متوقف شوند و فرد مدعی، به حق یا ملک مورد نظر خود دسترسی پیدا کند.

  • تخریب اموال دارای وصف مجرمانه

در صورت ورود هرگونه خسارت از سوی مامورین شهرداری به ملک شهروندان و تخریب ملک و بنا، آنها می توانند جهت مطالبه خسارت از شهرداری، پس از تصدیق میزان خسارت وارده از سوی شهرداری در دیوان عدالت اداری، در دادگاه طرح دعوا نمایند در غیر اینصورت بنا به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا قابلیت استماع را ندارد و دعوا با قرار رد دعوا مواجه می گردد که پس از 20 روز از تاریخ ابلاغ می توان با ارائه دلیل از آن تجدید نظر خواهی نمود.

برای شکایت کیفری علیه شهرداری یا مأمورین شهرداری به کجا باید مراجعه نمود؟

شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأموران شهرداری تحت عنوان تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز، در دادگاه‌‌های عمومی قابل رسیدگی است و ثبوت تخلف یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد مگر اینکه متضرر یا ذی‌نفع قصد ابطال مصوبه شهرداری را داشته باشد.

کمیسیون ماده55 قانون شهرداری

مشاغل مزاحم و تخلف شهرداری در صورت عدم رفع مزاحمت برای شهروندان

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در مورد بناهای نیمه ساخته، رها شده و مخروبه که موجب تجمع حشرات و بروز مزاحمت برای مجاورین است صلاحیت رسیدگی ندارد و ماده 110 قانون شهرداری در این رابطه تعیین تکلیف نموده است بطوریکه شهرداری باتصویب شورای شهر در این مورد اقدام می نماید.

درخصوص وجود دیوارها و بناهای شکسته و مشرف به خرابی که سکنه شهر را تهدید می‌کند و این احتمال را ایجاد می کند که با فرو ریختن آن به اشخاص و اموال ایشان صدمه وارد شود شهرداری می تواند پس از کسب نظر مامور فنی خود در این خصوص راساً اقدام نماید و موضوع در صلاحیت کمیسیون مزبور نیست (بند 14 ماده 55 قانون شهرداری) که شایان ذکر است عدم رعایت مفاد بند مزبور از سوی شهرداری موجب مسئولیت این ارگان خواهد شد.

روش اجرائي كميسيون بند 20

  • بروز و مشاهده يك پديده يا مكان آلاينده يا مزاحم شهري:

ابتدائا با بروز يا مشاهده يك پديده يا مكان آلاينده به دو صورت مورد به شهرداري منطقه گزارش مي گردد:

1-1- شكايت های مردمي

1-2- بازديد دوره اي و نوبه اي كارشناس منطقه و اعلام به مراجع ذيربط

2- تشكيل پرونده توسط كارشناسان كميته بدوي بند 20 و طرح موضوع در كميته بدوي شهرداري منطقه .

تبصره: در صورتي كه واحد كسبي مورد نظر فاقد مجوز تجاري اعم از موقت يا دائم باشد همزمان پرونده جهت سير مراحل قانوني به دبير خانه كميسيون ماده صد ارسال گردد.

3- بررسي پرونده هاي تشكيلي توسط اعضاي كميته بدوي منطقه با در نظر گرفتن مسائل مربوط به ساماندهي و اولويت هاي مطرح شده در خصوص مشاغل مزاحم و آلاينده.

4- تكميل فرم مربوطه و ابلاغ نظريه شهرداري منطقه ( توسط اجرائيات منطقه) با مهلت تعيين شده به متصدي مكان داراي آلودگي يا مزاحمت پس از ابلاغ نظريه شهرداري به متصدي  ادامه اقدامات قانوني به شرح ذيل مي باشد:

در صورت عدم اعتراض و يا رفع نواقص در مهلت مقرر:

1) اخطار 48 ساعته به متصدي مبني بر مهر محل پس از مهلت مقرر

2) بعد از گذشت 48 ساعت با توجه به عدم اعتراض متصدي به نظريه صادره، محل به دستور مدير منطقه مهر مي گردد

تبصره: در صورت تعهد متصدي مبني بر رعايت موارد تعيين شده توسط كميته بدوي و رفع مزاحمت، شهرداري منطقه اقدام به رفع مهر مي نمايد.

چنانچه متصدي به اخطار داده شده در مهلت مقرر اعتراض نمايد:

1) كميته بدوي بند 20 منطقه با در نظر گرفتن موارد مربوط به ساماندهي، پرونده اي جهت مكان مورد نظر تشكيل و براي صدور راي به دبيرخانه كميسيون بند 20 ارسال نمايد.

2) پس از بررسي پرونده ارسالي توسط كارشناسان نظارت دبيرخانه كميسيون بند  20، پرونده با كليه ضمائم جهت صدور راي در جلسه كميسيون بند 20 مطرح مي گردد.

3) پس صدور راي، راي صادره توسط دبير كميسيون بند 20 در 2 نسخه به منطقه ارسال و با دستور مدير منطقه، توسط اجرائيات منطقه به متصدي ابلاغ مي گردد و رونوشت ابلاغيه راي صادره پس از دريافت امضاء و اثر انگشت متصدي به دبيرخانه كميسيون بند 20 جهت درج در پرونده ارسال مي گردد.

4) چنانچه در بازديد كارشناسان منطقه مشخص شود كه متصدي، نسبت به اجراي راي صادره اقدامي ننموده است، شهرداري منطقه موظف به مهر محل پس از ابلاغ اخطار 48 ساعته مي باشد.

5) در صورت صدور راي و ابلاغ قانوني به متصدي، شهرداري منطقه بايد نسبت به اجراي راي صادره بدون هيچ قيد و شرطي اقدام نمايد.

5- شهرداري منطقه بمنظور پلمپ واحدهاي صنفي مي بايست نسبت به نصب تابلوهاي پلمپ بر روي درب واحدهاي صنفي اقدام نمايد

6- كارشناسان منطقه می بایست پس از يك هفته از اجراي حكم از صنوف مهر شده بازديد و در صورت فك پلمپ واحد نسبت به معرفي به مراجعه قضائي و اعلام به اجرائيات منطقه جهت مهر مجدد اقدام نماید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست