نمونه قرارداد پیمانکاری

دعاوی قراردادهای پیمانکاری دعاوی پیمانکار علیه کارفرما ضمانت نامه های بانکی در قراردادهای پیمانکاری دعاوی مناقصات تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری قرارداد پیمانکاری خدمات مهندسی   این قرارداد بین…
ادامه مطلب

مالیات در قراردادهای پیمانکاری

مالیات در قراردادهای پیمانکاری تا تاریخ ۳۱/۴/۹۴ طبق ماده ۱۰۴ مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ تعیین می گردید.طبق این ماده کارفرمایان مکلف بودند تا از کلیه صورت وضعیت ها پنج…
ادامه مطلب

بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری

دعاوی قراردادهای پیمانکاری دعاوی پیمانکار علیه کارفرما ضمانت نامه های بانکی در قراردادهای پیمانکاری دعاوی مناقصات تعدیل نرخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری بیمه تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری به این مقاله چه امتیازی می دهید؟ (رای:…
ادامه مطلب
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  دعاوی املاک رهنی و فک رهن
فهرست