دعاوی سهام شرکت ها

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

در شرکتهای سهامی به جهت آنکه از شرکتهای سرمایه هستند انتقال سهم آزاد است.

  • در شرکتهای سهامی عام شرکاء میتوانند در مواقع لزوم با انتقال سهم خود به دیگری از شرکت خارج شوند.
  • درشرکتهای سهامی خاص آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی مجمع عمومی یا شرکت یا نمایندگی مدیران آن می توانند این آزادی را محدود کنند.

انتقال سهام بانام و بی نام در شرکتهای سهامی عام و خاص

انتقال سهم در شرکتهای سهامی عام و خاص از طرف صاحب آن نیاز به تنظیم  سند رسمی ندارد ولی هرگاه سهم با نام باشد برای انتقال آن تشریفاتی مقرر شده که باید رعایت شود در غیر این صورت انتقال از نظر شرکت و  اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهند یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء  کند .

انتقال سهام بی نام :برای نقل و انتقال سهام بی نام نیازی به تشریفات نیست و به قبض و اقباض به عمل می آید.

بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت در خصوص سهام با نام امکان پذیر است و آن هم درصورتی است شخصی سهام با نام خود را منتقل کند ولی از انجام تشریفات آن خودداری نماید که شخص منتقل الیه می تواند از طریق مراجع قضایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را طرح نماید.

انتقال سهام در شرکتهای اشخاص

در شرکتهای اشخاص (تضامنی،نسبی ،مختلط غیر سهامی)انتقال سهم الشرکه میسر نیست. مگر با رضایت شرکاء و احقاق شرایط دیگری که قانون معین نموده است. برای انتقال سهم الشرکه رضایت کلیه شرکاء ضروری است هرگاه شریکی بدون رضایت سایر شرکاء سهم خود را به دیگری منتقل کند، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود در نتیجه شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل کردهُ شریک باقی مانده و انتقال گیرنده حق ورود به شرکت و دخالت در امور آن را نخواهد داشت.

اما…

در شرکتهای با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه با نظر اکثریت شرکاء امکان پذیر می باشد .

جهت انتقال سهام در شرکت های اشخاص بایستی شرایط صحت معاملات رعایت شود در غیر این صورت موثر نخواهد بود. علاوه بر آن این انتقال باید به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد والا در قبال اشخاص ثالث موثر نخواهد بود .

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

در قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را موکول به تنظیم سند ننموده است. مگر در مورد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود که قانونگذار انتقال آن را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است . بنابراین درصورتی که یکی از شرکاء شرکتهای با مسئولیت محدود بخواهد سهم الشرکه خود را منتقل نماید بایستی به موجب سند رسمی باشد  در غیر این صورت انتقال گیرنده ، می تواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی سهام شرکت بخواهد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سهام شرکت، با توجه به اینکه سهام از اموال منقول به شمار می آید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردد.

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در مورد سهام شرکت های سهامی خاص و عام مطرح می شود. سهام شرکت های سهامی به دو نوع سهام با نام و سهام بی نام می باشد.

سهم شریک باید در ورقه ایی قید شود که به آن ورقه سهم گفته می شود. اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی ودارای شماره ی ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه تعیین می شود برسد. اوراق سهام بایستی تحویل مالک آن گردد .

در صورتی که شخصی سهام شرکت را خریداری و مبلغ آن را نیز واریز نموده باشد و آن شخص یا شرکت از تحویل سهام خودداری نماید می توان دعوای الزام به تحویل سهام شرکت را مطرح نمود. دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردد و پس از رسیدگی منجر به صدور رأی میگردد.

دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت

چنانچه نقل و انتقال سهام شرکت طبق مقررات قانونی انجام نگرفته باشد می توان دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را مطرح نمود.

نقل و انتقال سهام شرکت در شرکت های مختلف شرایط خاصی دارد .

مانند : در شرکتهای اشخاص بایستی با رضایت تمامی شرکاء باشد در صورتی که بدون رضایت تمامی شرکاء شریکی اقدام به انتقال سهام خود به شخص دیگری نماید سایر شرکاء می توانند دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را بخواهند.

در شرکت های سهامی خاص ،نقل و انتقال سهام موکول به اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن است. در صورتی که شریکی بدون اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت اقدام به انتقال سهام خود به شخصی نماید ،امکان طرح دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت وجود دارد.

دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و پس از اینکه دلایل ابطال نقل و انتقال ارائه گردید و مورد تأیید قاضی رسیدگی کننده قرار گرفت، رأی مبنی بر ابطال نقل و انتقال سهام شرکت صادر می گردد و شخص انتقال گیرنده می تواند مبلغی را که بابت سهام پرداخت نموده است از شخص انتقال دهنده دریافت نماید.

دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام

در صورتی که شرکت پس از ثبت، جهت صدور اوراق سهام آمادگی نداشته باشد می بایست تا زمانی که اوراق سهام صادر نگردیده است به تعهد کنندگان این گونه سهام گواهینامه موقت سهم با نام تسلیم نماید . لازم به ذکر است که نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم با نام است. در صورتی که شرکت به ثبت نرسیده باشد صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام ممنوع می باشد.

  • گواهینامه موقت سهم باید دارای شرایط شکلی که مواد 25و 26 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است باشد در غیر اینصورت گواهینامه موقت سهم باطل است.
  •  صدور گواهینامه موقت سهم با نام موکول به این است که علاوه بر ثبت شرکت، تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد .
  • در صورتی که شرکت ثبت گردیده و مبلغ اسمی سهم نیز پرداخت شده باشد ولی از تحویل و تسلیم گواهینامه موقت سهام به صاحب آن امتناع شده باشد،امکان طرح دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام وجود دارد.

در دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام بایستی شرکت ،به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود در غیر این صورت منجر به صدور قرار رد دعوا می گردد. دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام در دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت قابل طرح می باشد که دادگاه پس از رسیدگی ،رأی مبنی بر الزام شرکت به تحویل گواهینامه موقت سهام را صادر می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست