عوامل موثر در ایجاد و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

دعاوی بانکی دعاوی قراردادهای بانکی دعاوی تعهدات ارزی دعاوی ملک در رهن بانک دعاوی ضمانتنامه های بانکی دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی وصول مطالبات معوق بانکی اعتبارات اسنادی (LC) وثیقه در قراردادهای بانکی توقیف عملیات…
ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم ایفاء تعهدات ارزی

دعاوی بانکی دعاوی قراردادهای بانکی دعاوی تعهدات ارزی دعاوی ملک در رهن بانک دعاوی ضمانتنامه های بانکی دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی وصول مطالبات معوق بانکی اعتبارات اسنادی (LC) وثیقه در قراردادهای بانکی توقیف عملیات…
ادامه مطلب
دعوای معافیت از تعهدات ارزی

معافیت از تعهدات ارزی

اخذ تعهد ارزی زمانی ضرورت دارد که ورود کالا به کشور از طریق منابع ارزی بانکی تامین می شود.لذا در صورتی که بهای کالای وارداتی از وجوه ارزی خارج از…
ادامه مطلب
دعوای رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

در قراردادهای تعهد ارزی ، متعهدین ارزی واردکنندگان می باشند.تعهد ارزی آثاری دارد از جمله: ۱-حکومت اصل بقای تعهد و دوام اشتغال ذمه واردکننده به ایفای تعهد ارزی . ۲-اثبات…
ادامه مطلب
تعهد ارزی

تعهد ارزی

تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک گفته می شود.بدین معنی که به جهت محدودیت منابع ارزی در کشور ما، فروش ارز به واردکنندگان کالا…
ادامه مطلب
فهرست