دعاوی غصب و تصرف

الزام به رفع مزاحمت از حق---

دعوای رفع مزاحمت از حق

دعوای الزام به رفع مزاحمت از حق ، یکی از دعاوی سه گانه تصرف میباشد که در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است : دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است؛ بدون اینکه مال…

الزام-به-رفع-ممانعت-از-حق

دعوای رفع ممانعت از حق

دعاوی تصرف شامل سه دعوای تصرف عدوانی، الزام به رفع ممانعت از حق و الزام به رفع مزاحمت میباشد. اگرچه دعاوی مزبور در موارد بسیاری از مقررات مشترکی پیروی میکنند،...

رای وحدت رویه

خلع ید از اعیان غیرمنقول دعوایی غیرمالی است

رای وحدت رویه 585 13/7/1372 دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول از دعاوی غیرمالی میباشد. برای تقسیم‌بندی دعاوی از معیارهای متفاوتی استفاده میشود که هر یک به نوبه خود حایز اهمیت هستند. یکی از مهمترین آنها، تقسیم دعاوی به دو گروه دعاوی مالی و غیرمالی ست.

رای وحدت رویه

خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر اثبات مالکیت است

رای وحدت رویه شماره 672 1/10/1383 خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.   بنا به نص مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت کلیه عقود و معاملات مربوط به عین و…

دعوای رفع تصرف عدوانی

 دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی در ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده است و طبق این ماده دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: "ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می…

دعوای قلع و قمع بنا

دعوای قلع و قمع بنا

قلع و قمع بنا، یکی از دعاوی شایع مطروح در مراجع قضائی است که جهت امحاء و از بین بردن بنا و تاسیسات و ... طرح می‌شود. . موارد طرح دعوای..

طرح دعوای اجرت المثل

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک

هرگاه کسی ملک دیگری را بدون مجوز قانونی در تصرف داشته باشد ، مالک می‌تواند علاوه بر طرح دعوای مربوطه نسبت به رفع تصرف عدوانی و یا خلع ید نسبت به طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیز اقدام نماید .

دعوای الزام به تحویل ملک

دعوای الزام به تحویل ملک

وکیل متخصص دعاوی املاک می گوید، طرح دعوای الزام به تحویل ملک زمانی موضوعیت دارد که ملکی بر اساس یک عقد صحیح خریداری شده و عقدبیع هنوز منحل نشده و فروشنده از تعهد خود نسبت به تحویل ملک تخلف کرده است.

دعوای خلع ید

دعوای خلع ید

خلع ید ، دعوای مالک رسمی مال غیرمنقول علیه متصرف غیر قانونی ست. اگر کسی ملکی را بدون اینکه حقی بر آن داشته باشد و بدون رضایت مالک تصرف کند غاصب محسوب و ضامن عین و منافع ملک میباشد. مالک رسمی ملک میتواند از طریق دادخواست، خلع ید غاصب و اجرت‌المثل مدت زمان تصرف را…