وکالت دعاوی

وکالت در دیوان عدالت اداری

این مرجع به عبارتی مرجع اختصاصی محسوب می شود. دیوان عدالت اداری صرفا دعاوی مربوط به وظایف حاکمیتی نهادهای عمومی را رسیدگی می کند. به عبارتی صلاحیت های موضوعی ایران…

وکالت در مراجع اختصاصی

[us_separator size="large"][us_image image="18325" size="full" align="center"][us_separator]دیوان عدالت اداری وکالت در مراجع اختصاصی [us_post_title link="post" tag="h1" css="%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23f24822%22%7D%7D"] مراجع قضایی ایران به دو مرجع قضایی دادگستری ومرجع قضایی خارج از دادگستری تقسیم میشوند.مراجع...