شرکت های خارجی

شرکت های خارجی

[us_image image="32876" align="center" size="us_100_100_crop"][us_separator size="custom" height="20px"]انحلال شرکت های تجاری مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به شرکت های تجاری [us_separator size="custom" height="20px"] شرکت های خارجی [us_separator size="custom" height="20px" show_line="1" color="text"][us_separator size="custom"...

ثبت شرکت های خارجی در ایران

فعالیت و ثبت شرکت های خارجی در ایران طبق قانون ثبت شرکتها مصوب سال ۱۳۱۰ به رسمیت شناخته شده است ؛ بر اساس این قانون  “هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده

انواع شرکتهای خارجی ( شرکتهای چند ملیتی )

شرکتهای چند ملیتی، شرکتهایی هستند که در راستای گسترش فعالیت خود در جهان به تأسیس یک شرکت فرعی، در کشوری غیر از کشور متبوع شرکت اصلی می پردازند. در شرکتهای چند ملیتی، شرکت مادر (اصلی) تابعیت محل ثبت خود و شرکتهای فرعی تابعیت محل ثبت خود را دارند.

وضعیت حقوقی شرکت های خارجی

فعالیت شرکت های خارجی در ایران طبق قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ به رسمیت شناخته شده است و جهت انجام آن مطابق ماده ۳ قانون مذکور: “هر شرکت خارجی برای…