دعاوی

وکیل دعاوی ارث و وصیت

همه ما شنیده ایم که وارثین یک نفر بعد از مرگ بر سر ارث و نداشتن وصیت دچار اختلاف می شوند هر چند مرگ پایان زندگی دنیایی شخص به حساب می آید اما اموال و اعمال باقی مانده از فرد شروع تازه مشکلات برای ورثه متوفی خواهد بود

مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

با پیدایش بیمه معمولاً افراد خسارات ناشی از تصادفات رانندگی را از بیمه مطالبه می کنند. اما باید بدانیم که این تنها راه مطالبه ی خسارت ناشی از تصادفات نیست و راه های دیگری نیز وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.