ابطال مزایده و عملیات اجرایی آن

اشخاص حقیقی یا حقوقی برای وصول طلب خود گاه از طریق دادگاه ها و گاه از طریق اجرای ثبت اقدام به طرح دعوا یا اجرای مطالبات خود کرده و خواهان اخذ طلب خویش از بدهکار و و الزام او به پرداخت دین از طریق مراجع قضایی، عمومی یا اختصاصی می گردند.( ابطال مزایده )

در پی این اقدام و مراجعه طلبکار و پس از اخذ رأی به نفع، از سوی مراجع قضایی او می تواند تقاضای اجرای پرونده ی خویش را کند که متعاقب آن عملیات اجرایی آغاز می گردد.

اما گاهی در روند اجرا اشکالاتی پیش می آید که طرفین پرونده می توانند تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی آن را از مراجع مربوطه کنند.

ابطال مزایده

موارد ابطال مزایده با توجه به قانون اجرای احکام مدنی

موارد ابطال مزایده ی اموال منقول و غیرمنقول با توجه به ماده 136 و 137 قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل است که در این صورت فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

  1. هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید
  2. هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند
  3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد
  4. در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

موارد ابطال مزایده با توجه به آیین نامه ی اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا

با توجه به ماده 138 آیین اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود.

  1. هر گاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
  2. هر گاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
  3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
  4. در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با داشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه پرونده های اجرای ثبت آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی به شما هموطنان عزیز می باشد.جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست