ابطال دستور تخلیه

ابطال دستور تخلیه

ابطال دستور تخلیه ،قوانین حاکم بر قراردادهای اجاره با توجه به زمان آن متفاوت است.قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر عبارتست از :
ادامه مطلب
تخلیه ملک وقفی

تخلیه ملک اوقافی

دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه ابطال دستور تخلیه توقف اجرای تخلیه تخلیه ملک تجاری ابطال قرارداد اجاره الزام به تنظیم سند رسمی اجاره انتقال سرقفلی تخلیه سرقفلی توقیف سرقفلی دراملاک اوقافی،متولی نماینده وقف…
ادامه مطلب
تخلیه ملک مشاعی و قوانین آن

تخلیه ملک مشاعی

دربرخی موارد ممکن است مورد اجاره بین موجر ودیگران مشاع باشد.دراینصورت واگذاری منافع مستلزم تصرف درحصه دیگران نیست و بی اذن شریکان نیز امکان دارد.ولی تسلیم عین به مستاجر باید…
ادامه مطلب
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست