تأمین دلیل در دعاوی قراردادهای مشارکت در ساخت

قراردادهای مشارکت

مفهوم تأمین دلیل

تأمین دلیل نگهداشتن دلیلی است که وجود دارد. بعنوان مثال اگر به ملکی مسکونی خسارت وارد آید و مالک قصد اقامه ی دعوا علیه عامل خسارت را داشته باشد برای پیروزی در دعوا باید ورود خسارت به ملک را اثبات کند و این امر علی القاعده در صورتی امکان پذیر است که در زمان رسیدگی دادگاه ویرانی ها وجود داشته باشد تا قابل احراز باشد بنابراین اگر مالک تأمین دلیل ننماید یا باید از تعمیر ملک تا آن زمان خودداری کند و از استفاده از ملک محروم بماند و یا آن زمان خودداری کند و از استفاده از ملک محروم بماند و یا آن را تعمیر کند و به شکست در دعوای خسارت تن در دهد.( قراردادهای مشارکت )

قراردادهای مشارکت

اخذ تأمین دلیل توسط مالک در قراردادهای مشارکت در ساخت

در مواردی ممکن است پیش آید که در قراردادهای مشارکت در ساختی که بین مالک و سازنده منعقد شده است پروژه ساختمانی بعنوان مثال 40% پیشرفت داشته است و به دلیل توقف سازنده از ادامه ی اجرای پروژه و با استفاده از شرایطی که در ضمن قرارداد درج شده است مالک با استناد به آن شروط و عدم انجام آن شروط توسط سازنده قرارداد را فسخ نماید .

در این قبیل موارد اگر ترتیب خاصی در قراردادهای مشارکت در ساخت پیش بینی نشده باشد لازم است که مالک با اخذ تأمین دلیل هزینه های انجام شده توسط سازنده را برآورد نماید که در این صورت سازنده بالنسبه به آورده خود در پروژه شریک خواهد بود که آثار و عواقب بعدی مال مشترک گریبان گیر پروژه خواهد شد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در راستای اهداف و خط مشی خود مبنی بر پیشگیری از اختلافات و نهایتاً کاهش حجم دعاوی در مراجع قضائی و اداری و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی مورد اعتماد در زمینه قراردادهای مشارکت در ساخت، خدمات حقوقی تخصصی خویش را ارائه می نماید. برای بهره گیری از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

بیشتر بخوانید :  فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست