مطالبه خسارت

با پیدایش بیمه معمولاً افراد خسارات ناشی از تصادفات رانندگی را از بیمه مطالبه می کنند. اما باید بدانیم که این تنها راه مطالبه خسارت ناشی از تصادفات نیست و راه های دیگری نیز وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.

مطالبه خسارت

شخص مسبب تصادف

مطابق تبصره 2 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مسئولیت دارنده ی وسیله ی نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست.

البته خاطر نشان می کنیم که لزومی نداشت قانونگذار به این مورد اشاره کند چون این امر از ماده ی یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز قابل استنباط بود.

شخص دارنده ی اتومبیل موجب تصادف

براساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره 2 همان ماده از قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری وسایل نقلیه دارنده مسئول جبران زیان هایی است که بر اثر وسیله ی نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود.

با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.

بیمه گران وسیله نقلیه موجب تصادف

مطابق ماده 16 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله ی نقلیه مسبب حادثه یا  تأمین خسارت های بدنی، حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم دیگر گزارشان بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه ی تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی ماند را نیز پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شرکتهای بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه ی متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید :  درخواست تهاتر بین دو دین حین دعوا

صندوق تأمین خسارت های بدنی

مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بمه نامه بطلان قرارداد بیمه تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست