قرارداد های مشارکت

در قرارداد های مشارکت در ساخت و ساز هر یک از طرفین قرارداد آورده ایی دارند که آورده مالک زمینی است که می خواهند در آن ساخت و ساز نمایند بدین توضیح که قیمت زمین محاسبه و بعنوان آورده ای مالک آن محسوب می شود. آورده سازنده یا شریک همان سرمایه ای است که برای احداث بنا یا زمین می آورد. که مجموع این آورده ها سرمایه گذاری را تشکیل می دهد. و براساس نسبت سنجی میان آورده ها هر یک از مجموع سرمایه گذاری، سهم الشرکه ی هر طرف از سازه ها تعیین می شود طرفین پس از پایان عملیات ساخت و ساز با توافق یکدیگر سازه ها را به نسبت میزان سهم خود تقسیم و تفکیک می کنند و برای هر واحد سند مجزا به نام مالک آن صادر می شود.

قرارداد مشارکت

سهم الشرکه سازنده یا شریک در قرارداد های مشارکت در ساخت و ساز

برای تعیین میزان سهم الشرکه ی سازنده یا شریک، آورده سازنده به مجموع آورده ها نسبت سنجی می گردد و به همان نسبت سهم الشرکه ی او از کل ساخت و ساز مشخص می گردد که به قرار ذیل می باشد.

قدر السهم شریک= آورده ی شریک یا سازنده به مجموع سرمایه گذاری

بنابراین به توجه به مثال فوق الذکر سهم الشرکه ی سازنده 60% می چنانچه آورنده ی زمین مالک آن باشد سازنده نیز نسبت به 60% زمین نیز علاوه بر 60% اعیانی مالکیت می یابد در غیر این صورت اگر آورده منافع زمین باشد در ازای پرداخت مال الاجاره (یا پذیره ی زمین وقفی) مالک 60% منافع زمین می گردد.

بیشتر بخوانید :  وکالت اجتماعی یا انفرادی (متفقاً یا منفرداً) وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در راستای اهداف و خط مشی خود مبنی بر پیشگیری از اختلافات و نهایتاً کاهش حجم دعاوی در مراجع قضائی و اداری و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین حقوق مورد اعتماد ارگانهای دولتی و معتبرترین شرکت های خصوصی می تواند انواع قراردادهای داخلی و بین المللی مورد نظر شما را به بهترین نحو و در اسرع وقت تهیه و تدوین نماید. برای بهره گیری از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست