تهاتر

مطابق ماده 296 قانون مدنی تهاتر فقط در مورد دو دینی امکان دارد که موضوع آنها از یک جنس با اتحاد زمان و مکان باشد ولو با اختلااف سبب

مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارند.

تهاتر

حال می خواهیم ببینیم در چه مواردی برای درخواست تهاتر از سوی خوانده ای که خواهان از او طلب دارد و در عین حال او نیز طلبکار است، نیاز به ارائه ی  دادخواست است و در چه مواردی نیاز به دادخواست و طرح دعوی جداگانه و مستقل نیست.

در مواقعی که اصل و میزان طلب مورد ادعای خوانده از خواهان دعوایی، براساس اسناد غیر قابل انکار مثل سند رسمی یا اجرائیه ی دادگاه یا اجرائیه ی  ثبت است و یا طلب او مسلم باشد و یا مورد قبول خواهان دعوا باشد و بعلاوه طلب خوانده از خواسته ی دعوا تجاوز ننماید و سایر شرایط نیز به همین ترتیب محرز باشد، تنها در این صورت است که در اجرای ماده ی فوق صرف اظهار تهاتر توسط خوانده در مقام دفاع کافی بوده و دادگاه ملزم به لحاظ آن در حکم صادره می باشد حتی اگر سبب دو دین واحد نباشد.

در مقابل اگر شرایط فوق در خصوص طلب خوانده ی دعوایی نباشد درخواست تهاتر از خوانده پذیرفته نشده و این امر نمی تواند در قالب دفاع در معنای اخص مطرح شود و نیاز به دادخواست است که در این صورت اگر شرایط دعوای متقابل از جمله وحدت منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی موجود باشد خوانده می تواند دادخواست متقابل بدهد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که همگی متبحر در امر تهاتر به عنوان دفاع یا به عنوان دعوای متقابل و مستقل یاری دهد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)
بیشتر بخوانید :  Patent & Design Services
فهرست