اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری

  1. نماینده وزارت کشور
  2. نماینده وزارت دادگستری
  3. نماینده شورای اسلامی شهر

کمیسیون ماده 100 شهرداری

صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده 100 شهرداری

صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 شهرداری

وظایف اصلی و ذاتی کمیسیون ماده 100 شهرداری به شرح ذیل می باشد:

1- رسیدگی به تخلف نحوه استفاده از اماکن مسکونی به استناد تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری مکلف است در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، نوع استفاده از ساختمان را در پروانه ساختمانی قید کند.

2- رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه، احداث بنای زائد بر تراکم مجاز، تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی.

براساس تبصره ی 1 تا 8 ماده 100 قانون شهرداری ها، مواردی مانند عدم اخذ پروانه ساخت و ساز، شروع به ساخت بدون اخذ پروانه ساخت، عدم تأمین پارکینگ، تجازو به حریم عمومی، اضافه بنا، کسری بنا و تخلفات ساختمانی دیگر، در صلاحیت این کمیسیون قرار دارد.

بعلاوه در صورتی که مالکان برای ساخت و سازهای خود از شهرداری پروانه اخذ نکرده باشند و اساس قانون، شهرداری الزام دارد که نسبت به جلوگیری از این گونه ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام کند و پرونده را به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع دهد.

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 شهرداری

در مورد صلاحیت محلی شهرداری نیز می توان گفت که کمیسیون ماده 100 شهرداری محل تشکیل می شود و رسیدگی به تخلفات واقع شده در محدوده همان شهرداری را برعهده دارد بالتبع اگر در نقاطی شهرداری وجود نداشته باشد رسیدگی به تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده 99 استانداری خواهد وبد.

بیشتر بخوانید :  استرداد ملک در تصرف شهرداری

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری مجرب در دعاوی مربوط به شهرداری و کمیسیون ماده 100 شهرداری آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست