در مورد اموال مورد وقف اصل بر عدم امکان فروش مال موقوفه است اما در قانون مدنی استثنائاتی برای امکان فروش مال موقوفه مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

مطابق ماده 88 قانون مدنی بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده 349 قانون مدنی نیز اشاره دارد بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود، به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

خرابی مال موقوفه یکی از موارد امکان فروش مال وقفی

با توجه به ماده 88 قانون مدنی که در بالا به آن اشاره شد در صورتی که مال موقوفه خراب شود یا ترس از آن باشد که منجر به خرابی شود به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی امکان دارد که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

بنابراین با توجه به مفهوم ماده مذکور اگر امکان استفاده از مال موقوفه نباشد در صورت وجود 2 شرط ذیل فروخته می شود:

1- بازسازی و تعمیر مال موقوفه ممکن نباشد.

2- بازسازی و تعمیر مال موقوفه ممکن باشد ولی کسی برای عمران آن حاضر نباشد.

اختلاف موقوف علیهم به عنوان موارد امکان فروش مال وقفی

با توجه به ماده 349 قانون مدنی که فوقاً به آن اشاره شد هر گاه بین موقوف علیهم اختلاف ایجاد شود در صورت وجود دو شرط ذیل مال موقوفه قابل فروش است:

بیشتر بخوانید :  اجاره ملک موقوفه

1- موجب ایجاد بیم آن شود که بروز اختلاف ممکن است باعث جرح شدید منجر به فوت یک یا چند تن از موقوف علیهم شود.

2- یا اختلاف موجب ایجاد بیم سفک دماء نشود ولی منجر به خرابی مال موقوفه شود.

نکته ی قابل ذکر اینکه بیم سفک دماء هم در خصوص وقف عام و هم در خصوص وقف خاص امکانپذیر است بدین شکل که در وقف خاص بین موقوف علیهم خاص و در وقف عام نیز گاهی وجود مال موقوفه در یک نقطه و نحوه ی بهره برداری اهالی محل از آن موجب کشمکش و اختلاف می شود.

علاوه بر موارد فوق لازم است اشاره کنیم با توجه به ماده 89 قانون مدنی هر گاه بخشی از مال موقوفه منجر به خرابی شود اگر قابل بهره برداری نباشد همان بخش فروخته می شود.

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست