همانطور که در مقالات پیشین اشاره شد وقف عبارتست از حبس عین و تسبیل منافع یعنی در این عمل حقوقی دیگر عین مال قابل نقل و انتقال نیست منافع آن نیز مطابق نظر واقف مصرف می شود.

بنابراین هدف از عمل حقوقی وقف استفاده از منافع وقف در جهت خواسته های واقف است و این امر مقتضای ذات عقد وقف است.

انواع منافع مال موقوفه

1- گاهی منافع مال موقوفه به صورت عین است مثل محصول و میوه ی درختانی که مورد وقف عام یا وقف خاص واقع شده اند که در این موارد منافع پس از جدایی از عین تقسیم می گردد.

2- گاهی نیز منافع، صفتی است که مال موقوفه با آن وصف قابل انتفاع است مثل وقف مسجد برای بهره برداری نماز گزاران

هر دو دسته از منافع فوق الذکر جزء مناقع مال موقوفه اند و متولی باید نسبت به تقسیم آنها میان موقوف علیهم یعنی اشخاصی که وقف به نفع آنها شده اقدام نماید.

نحوه ی تقسیم منافع مال موقوفه

در اینجا ابتدائاً ذکر این نکته ضروری است که در عین مورد وقف لازم نیست که همین الان قابلیت انتفاع وجود داشته باشد بلکه حتی اگر در آینده هم مال موقوفه سوددهی داشته باشد کفایت می کند. برای مثال باغی که 2سال دیگر محصول می دهد.

مطابق ماده 82 قانون مدنی هر گاه واقف برای اداره کردن مال موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین، حفظ موقوفه و… مثل وکیل امینی عمل نماید.

بیشتر بخوانید :  توقیف ملک وقفی

به علاوه مطابق ماده 87 قانون مدنی واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت بداند تقسیم کند.

بنابراین واقف می تواند به تشخیص خود و هر طور که خود مایل باشد نسبت به تقسیم منافع مال موقوفه تصمیم گیری کند ولی اگر ترتیبی را تعیین نکرده باشد تقسیم به صورت مساوی بین موقوف علیهم انجام می شود.

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست