تغییر کاربری – تغییر تراکم – کمیسیون ماد 5 – درخواست مالک جهت تغییر کاربری یا تراکم –  هزینه درخواست مالک جهت تغییر کاربر یا تراکم

شهرداری ها برای ارسال درخواست مالکان جهت تغییر کاربری یا تراکم به کمیسیون ماده 5 حق دریافت وجه نداشته و این موضوع از وظایف ذاتی شهرداری ها میباشد .

مصوبات شورای شهر ها در این زمینه ، ایراد قانونی عمل شهرداری را رفع ننموده و شهرداری در هر صورت موظف به ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 بدون دریافت وجه خواهد بود . دریافت هرگونه وجه ، تحت هر عنوان از سوی شهرداری ها بابت ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 مطابقت با قانون نداشته و این وجوه از طریق محاکم قضایی قابل استرداد است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تغییر کاربری – تغییر تراکم – کمیسیون ماد 5 – درخواست مالک جهت تغییر کاربری یا تراکم –  هزینه درخواست مالک جهت تغییر کاربر یا تراکم با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست