پلمپ اماکن

قوانین مرتبط با پلمپ اماکن توسط شهرداری

به موجب کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک به پلمپ اماکن واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه کسب اخذ نمایند.

به موجب ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات این قانون بعنوان شروع و ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله ی کسب معین داده می شود.

همچنین لازم به ذکر است که شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.

پلمپ اماکن

شیوه اعتراض به پلمپ اماکن توسط شهرداری

به موجب کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری آرائی که از این کمیسیون صادر می شود ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ دین آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون ماده 100 مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در مواردی پیش می آید با وجود اینکه مالک ملک پروانه کسب را دارا می باشد ملک وی از جانب شهرداری پلمپ میشود در چنین مواردی مالک باید با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت خود را مطرح نماید که این دادخواست باید به زبان فارسی و در برگه های مخصوص چاپی نوشته شود.

بیشتر بخوانید :  صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن

تهیه برگه های دادخواست مخصوص دیوان از طریق دفاتر پستی سراسر کشور یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیوان میسر است. و در آن باید مشخصات و نشانی شاکی و طرف شکایت بر روی برگه دادخواست درج شود.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری مجرب در امور شهرداری و کمیسیون های مربوطه آماده ارائه این قبیل خدمات ( پلمپ اماکن و … ) می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست