مستأجر ملک تجاری که عرصه و اعیان آن وقف است بخواهد به کس دیگری منتقل نماید چه اقداماتی باید انجام دهد؟

جواب: هرگاه مستأجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد باید کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه 10% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محل تعیین می کند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد.

سوال: مستأجر موقوفه ملک وقفی را که مسکونی بوده اجاره می نماید و اقدام به احداث محل کسب می کند اگر بخواهد محل کسب را اجاره دهد یا ملک را منتقل نماید چه کارهایی می بایست انجام دهد؟

جواب: در این صورت مستأجر موقوفه هنگام انتقال یا اجاره بایستی 50% سرقفلی را برابر نظر کارشناسی به موقوفه پرداخت نماید. پرداخت این مبالغ به حساب موقوفه می باشد و بایستی در اجرای نیات وقف صرف شود.

سوال: وضعیت احداث اعیانی در رقبات موقوفه بدون مجوز موقوفه به چه صورت است؟

جواب: در صورتی که در اعیانی احداثی در موقوفه بدون مجوز موقوفه باشد متولی وقف می تواند نسبت به طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی اقدام نماید.

سوأل: آیا واقف در وقف نامه می تواند شرط نماید که موقوف علیهم می توانند مال موقوفه را بفروشد؟

جواب: بله این شرط ایرادی ندارد و مانع فروختن مال موقوفه نیست.

سوأل: در صورتیکه یکی از شرکای ملک مشاع سهم خود را بفروشد و خریدار آن را وقف نماید و شریک اخذ به شفعه نماید آیا وقف باطل می گردد؟

بیشتر بخوانید :  تقسیم مال وقفی

جواب: بله عقد وقف باطل خواهد شد.

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)
فهرست