پرداخت حق سرقفلی و کسب و پیشه – تملک املاک واقع در طرح های عمومی – سرقفلی و حق کسب و پیشه – پرداخت هزینه کسب و پیشه توسط شهرداری

شهرداری ها در هنگام تملک املاک واقع در طرح های عمومی ، موظف به پرداخت حق سرقفلی و کسب و پیشه به قیمت روز می باشند .

تفاوتی که قوانین مربوط به شهرداری با قوانین و قواعد عام مربوط به حق سرقفلی و کسب و پیشه وجود دارد ، این است که در حالت کلی حق سرقفلی و کسب و پیشه صرفأ بعد از انعقاد قرارداد اجاره ایجاد میگردد .

لیکن شهرداری درهنگام تملک املاک ، موظف به پرداخت حق کسب و پیشه ، حتی به مالک است و وجود نداشتن قرارداد اجاره دلیلی بر عدم پرداخت حق کسب و پیشه به مالک نمی گردد .

به عبارت دیگر ، حتی اگر مالک ملک تجاری از ابتدا در تصرف مالک بوده و به اجاره داده نشده باشد ، باز هم شهرداری در تملک این ملک ، موظف به پرداخت حق کسب و پیشه به مالک است . در صورتی که در قیمت گذاری ملک تجاری ، حق کسب و پیشه مالک در نظر گرفته نشده باشد ، این حق قابل مطالبه از طریق محاکم قضایی بوده و این قیمت گذاری ها می بایست به مبانی قانونی خود بازگردد .

انعقاد قرارداد یا صلح نامه ، انتقال اسناد اراضی به نام شهرداری ، تحویل و یا تصرف شهرداری بر ملک تأثیری بر روند قضایی پرونده نداشته و شهرداری در هر حال موظف به پرداخت حق کسب و پیشه به مالک میباشد .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در پرداخت حق سرقفلی و کسب و پیشه – تملک املاک واقع در طرح های عمومی – سرقفلی و حق کسب و پیشه – پرداخت هزینه کسب و پیشه توسط شهرداری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست