وکیل کیفری کیست؟

ازجمله حقوق متهم داشتن وکیل کیفری از زمان دستگیری تا زمان اجرای حکم می باشد. داشتن وکیل امور کیفری در کلیه مراحل رسیدگی در دعاوی کیفری در قوانین بسیاری از  کشورها در دنیا پذیرفته شده و حتی در بغضی  از کشورهاامکان محاکمه نمودن متهم بدون داشتن وکیل کیفری وجود ندارد.

طبق قانون آئین دادرسی کیفری در برخی دعاوی کیفری داشتن وکیل کیفری اختیاری است و هر فرد حق دارد در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی وکیل کیفری برگزیند ولی در برخی جرائم مانند جرائم موضوع مجازات های سالب حیات، حبس ابد ، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن مجازات های تعزیزی درجه ۴ و بالاتر جرائم سیاسی و مطبوعاتی که صلاحیت دادگاه های کیفری یک است داشتن وکیل کیفری اجباری می باشد و در صورتی که متهم توانایی گرفتن وکیل متخصص کیفری را نداشته باشد دادگاه وکیل تسخیری و معاضدتی برای وی تعیین می نماید.

وکیل متخصص کیفری

با توجه به اهمیت دعاوی کیفری می بایست دادگاه های کیفری با بی طرفی به اتهام منتسب به افراد در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی نماید و از حقوق متهم نیز این می باشد که باید در اسرع وقت از موضوع و دلایل اتهام وارده مطلع و از حق دسترسی به وکیل امور کیفری بهره مند شود.بی شک حضور وکیل کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و مرحله دادرسی می تواند در تسریع روند رسیدگی موثر باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری جدید به اهمیت  داشتن وکیل کیفری در مراحل مقدماتی و دادرسی تاکید شده است و به اشخاص حق داشتن دو وکیل کیفری در جرائمی که موضوع آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست داده شده

و در جرائمی که موضوع آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد اشخاص می توانند بیش از دو وکیل کیفری معرفی نمایند.

وکیل دعاوی کیفری

به جهت اینکه دعاوی کیفری با جان ، مال و آبروی افراد رابطه مستقیم دارد داشتن بهترین وکیل کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل هم در قانون آئین دادرسی کیفری جدید حق داشتن وکیل کیفری از مرحله تحقیقات مقدماتی داده شده است و به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم ، وی می تواند درخواست ملاقات با وکیل متخصص کیفری را نماید و وکیل امور کیفری می تواند نکاتی که موجبات تامین حقوق موکلش را فراهم نماید  کتباً جهت درج در پرونده ارائه دهد. اهمیت داشتن بهترین وکیل کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری تا حدی میباشد که بازپرس مکلف می باشد به متهم تفهیم نماید حق دارد برای دفاع از خود وکیل کیفری معرفی نماید و عدم تفهیم این موضوع از جانب بازپرس موجبات بی اعتباری تحقیقات می باشد .

با توجه به موارد فوق الذکر لزوم و اهمیت داشتن وکیل متخصص امور کیفری در دعاوی کیفری مشخص گردید و امید آن می رود داشتن وکیل کیفری در تمامی دعاوی الزامی گردد تا بدین وسیله از تطویل رسیدگی و تضییع حقوق افراد جلوگیری به عمل آید.

وکلای متخصص دعاوی کیفری موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با توجه به تجربه و سابقه فعالیتشان در وکالت دعاوی کیفری در طی سالیان متمادی و جلب رضایت و اعتماد موکلین توانسته اند کارنامه درخشانی در این حوزه کسب نمایند و اکنون جهت گسترش فعالیت خویش در زمینه دعاوی کیفری و رسیدن به اهداف متعالی خویش آماده ارایه خدمات حقوقی وکالت دعاوی کیفری می باشند جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل نمایید.

فهرست