اعضای کمیسیون ماده 77 شهرداری مرکب از اشخاص زیر است :

  1. نماینده وزارت کشور
  2. نماینده دادگستری
  3. نماینده شورای شهر

صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری

مطابق کمیسیون ماده 77 شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در عوارض شهرداری به کمیسیون ارجاع میشود ، تصمیم این کمیسیون قطعی است و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده میشود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وصیله اداره صبت قابل وصول است.اجرا صبت نیز مکلف است بر طبق کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب مبادرت کند.

کمیسیون ماده 77 شهرداری

امکان تقسیط عوارض کمیسیون ماده 77 شهرداری

در حال حاضر به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود که مطالبات خود را با اقساط حداکصر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط میرسد دریافت کند.
و در هر صورت صدور مفاصا حساب موکول به تادیه همه ی بدهی مودی خواهد بود.

قابلیت اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری

با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ، آرای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری از سوی اشخاص ، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوص قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. ضمن آن که برابر رای وحدت روی شماره 699 مورخ 1386/03/22 صادره از هایت عمومی دیوان عالی کشور سازمان های دولتی نیزمیتوانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن ها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه کند.

بیشتر بخوانید :  مطالبه خسارت از شهرداری

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری مجرب در دعاوی مربوط به شهرداری و کمیسیون ماده 77 شهرداری آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی میباشد. جهت بهره مندی از خدمات میتوانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست