تفکیک – واگذاری معابر و شوارع ناشی از تفکیک – واگذاری معابر و شوارع – دسترسی املاک تفکیکی – املاک تفکیکی

مالکین در هنگام تفکیک ملک خود، موظف به واگذاری معابر و شوارع ناشی از تفکیک به شهرداری هستند. شهرداری بابت واگذاری شوارع وجهی به مالک نمی پردازند.
منظور از معابر و شوارع ناشی از تفکیک ، معابری است که به جهت “دسترسی املاک تفکیکی” ایجاد می گردد و نه بیشتر .
شهرداری موظف به پرداخت بهای روز تمامي معابری است که مازاد بر ضابطه فوق از مالک دریافت نموده است .
انعقاد صلح نامه جهت دریافت رایگان معابر ، تاثیری در الزام شهرداری به پرداخت بهای اراضی از طریق محاکم قضایی ندارد .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تفکیک – واگذاری معابر و شوارع ناشی از تفکیک – واگذاری معابر و شوارع – دسترسی املاک تفکیکی – املاک تفکیکی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست