قرارداد جوینت ونچر

اگرچه هیچگونه الگوی مورد پذیرش جهانی برای یک موافقت نامه یا قرارداد جوینت ونچر (JV) وجود ندارد، لیکن بر مبنای تجربیات علمی و عملی و حقوقی، نکات مشترکی در اکثر اینگونه قراردادها چه جوینت ونچر قراردادی و چه جوینت ونچر شرکتی به چشم میخورند که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند:

قرارداد جوینت ونچر1- طرفین قرارداد: هویت مالی و تکنولوژیک طرفین مشارکت از یک سو و مشخصات کامل حقوقی آنها از سوی دیگر، از بدو شروع به مذاکره تا اتمام اجرای پروژه موضوع قرارداد، دارای آثار فراوانی بوده و برای طرفین نقش تعیین کننده ای دارد.

2- دیباچه قرارداد: دیباچه به عنوان چارچوب کلی روابط طرفین، اهداف شرکاء از انعقاد قرارداد را تشریح می کند؛ دیباچه یکی از مهم ترین بخش های قرارداد است که در ابتدای آن و پیش از شروط اجرایی آورده می شود و نقش اساسی در تفسیر قرارداد ایفا م یکند.

3- تعاریف: در اکثر قراردادهای سرمایه گذاری از جمله جوینت ونچر، ماده ای تحت عنوان «تعاریف» برای تبیین و تعریف عبارت ها و اصطلاح هایی که در قرارداد به کار برده شده اند، اختصاص می یابد.

4- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد جوینت ونچر ممکن است اجرای پروژه ای مشخص و یا سرمایه گذاری متوالی باشد.

5- قلمرو قرارداد: طبق شرط «قلمرو قرارداد» که در برخی از موارد از آن به عنوان «قلمرو خدمات» نیز یاد می شود، حدود تعهدات شرکا تعیین می شود.

6- شرایط اعتبار وخاتمه قرارداد: حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد جوینت ونچر (کنسرسیوم)، در چهارچوب شرایط مربوط به اعتبار قرارداد، نافذ و موثر است و تا زمانی که یکی از موجبات خاتمه، واقع نشود، قرارداد به حیات خود ادامه خواهد داد.

بیشتر بخوانید :  دعاوی تولیت

7- حقوق و تعهدات شرکاء: حقوق و تعهدات شرکا در قرارداد جوینت ونچر (کنسرسیوم) برحسب موضوع، اهداف و الزامات اجرایی پروژه متنوع است. حقوق شرکاء، دریافت سود، انتقال سهم الشرکه،حق تقدم در خرید سهم الشرکه، حق دسترسی به اطلاعات، تعهدات شرکا، مشارکت در آورده و…. موضوعاتی هستند که باید در این بخش ذکر شود.

8- مسئولیت شرکاء : در جوینت ونچر قراردادی، شرط مسئولیت در دو سطح مطرح می شود:

الف- مسئولیت شرکا در برابر یکدیگر                          ب- مسئولیت شرکا در برابر اشخاص ثالث

در کل مسئولیت شرکا بایستی به طور دقیق در قرارداد جوینت ونچر ذکر گردد.

9- مراجع تصمیم گیری در جوینت ونچر قراردادی : ساختار تصمیم گیری در جوینت ونچر قراردادی به نوعی بر دو مرجع استوار است : الف؛ مجمع شرکاء                                ب؛ کمیته مدیریت

هر یک از این مراجع، در خصوص موضوع هایی که مطابق توافق شرکا در صلاحیتش قرار گرفته است، تصمیم گیری می کنند.

10- بن بست در تصمیم گیری : یکی از مهم ترین موضوع هایی که در مرحله مذاکرات و تنظیم قرارداد جوینت ونجر مورد بحث و بررسی شرکا قرار می گیرد، بن بست در تصمیم گیری و ساز و کارهای اجتناب یا خروج از آن است؛ بن بست در تصمیم گیری در هنگام اجرای فعالیت های جوینت ونچر ممکن است در دو سطح مجمع شرکا و یا کمیته مدیریت حادث شود. تدابیر داوری، کارشناسی یا میانجیگری برای خروج از بن بست در تصمیم گیری در قرارداد جوینت ونچر ذکر می شوند.

11- تغییر در شرکای جوینت ونچر و شرایط و تشریفات لازم برای تحقق آن، ازجمله شروطی است که در مرحله مذاکرات، محل بحث و بررسی بسیاری بین شرکاست. تغییر در ترکیب شرکاء به صورت های گوناگون محقق می شود که به اختصار عبارتند از : ورود شریک جدید به جوینت ونچر، جانشینی شریک جدید به جای شریک قبلی، خروج یکی از شرکا از جوینت ونچر، اخراج یکی از شرکا از جوینت ونچر و فوت یکی از شرکا از جوینت ونچر ( کنسرسیوم ).

بیشتر بخوانید :  ابطال قرارداد

12- حقوق مالکیت فکری و تکنولوژی: حقوق مالکیت فکری و تکنولوژی به عنوان اقلام غیرنقد و غیرقابل لمس سرمایه، در اغلب قراردادهای جوینت ونچر به کار گرفته می شود.

13- شروط عمومی قراردادهای سرمایه گذاری ازجمله جوینت ونچر به نوعی مشابه یکدیگرند و شروط اجرایی و اختصاصی قرارداد را تکمیل می کنند، این شروط بیش از آنکه به طور خاص به پروژه موضوع جوینت ونچر ارتباط پیدا کنند، به تنظیم روابط شرکا به هنگام بروز حوادث و اختلافات، قانون حاکم بر اختلافات، نحوه مکاتبه شرکا با یکدیگر، تشریفات مربوط به واگذاری قرارداد، پرداخت هزینه های قانونی و غیره می پردازند.

پیشنهاد ما : انعقاد و تنظیم قرارداد درست و کاملاً حقوقی، مهمترین بخش از فعالیت های سرمایه گذاری محسوب می شود و منشا تعهد و التزام برای شرکاء است.هدف از انعقاد هر گونه قرارداد، تنظیم روابط قانونی بین طرفین قرارداد برای برقراری و ایجاد حقوق، مسئولیت ها، انجام وظایف، پیشبرد پروژه و رویه هایی برای حل اختلافات است. برای تنظیم قرارداد جوینت ونچر ، شما قطعا نیازمند به یک حقوقدان و وکیل متخصص در زمینه ی قراردادها می باشید.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همکاری و همیاری حقوقدانان، مشاوران، وکلا، کارشناسان و متخصصان تراز اول، امکان ارائه و انجام هرگونه خدمات حقوقی و تهیه و تنظیم انواع قراردادهای سرمایه گذاری و جوینت ونچر ، کنسرسیوم در حوزه های مختلف را دارد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)
فهرست