نحوه ابطال اسناد اوقافی

طبق ماده واحده قانون سال 71 مقرر گردید: «کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.»

لذا کلیه موقوفات که انتقال یافته بودند باید به وقفیت خود برمی گشتند. بدین صورت که ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارند و متولیان موقوفات در مورد موقوفه های تحت تولیت خود مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفاتی را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشدصورت برداری کرده همراه مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند.

سازمان اوقاف موضوع را در کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیرنظر نماینده ولی فقیه در سازمان امور خیریه تشکیل می شود ارجاع می کند.

این کمیسیون دارای پنج عضو می باشد که نماینده ولی فقیه که در سازمان اوقاف می باشد آنها را انتخاب می کند. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نماید در صورتی که تبدیل و فروش مال موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تائید می شود در غیر اینصورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و سند جدیدی را به نام موقوفه صادر نمایند.

بیشتر بخوانید :  اجاره ملک موقوفه

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست