چه موضوعاتی قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها می باشند؟

مطابق ماده 77 قانون شهرداری ها : << رفع اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است…>>

بدیهیاتی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول بوده و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

همچنین مطابق ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347: << اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهر های مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان مربوط به اجرای طرح های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری های کشور در کمیسیونی مربوط به اجرای طرح های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری های کشور کمیسیونی مرکب از 3 نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود ، به عمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراست و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصر در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 شهرداری می باشد. مطابق بند << ه >> قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387: << اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بند های << الف >> و << ب >> ماده 43 این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد. مشمول احکام ماده 77 قانون اداره شهرداری ها خواهد بود.

همچنین طبق ماده 33 آیین نامه مالی شهرداری ، قسط بندی عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری قرار داده شده است.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در موضوعات قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

فهرست