درخواست تأمین دلیل

گاهی پیش می آید که فرد برای طرح دعوای حقوقی یا کیفری در مرجع صالح نیازمند ارائه ی دلایلی است ولی این دلایل در معرض زوالند و یا احتمال سخت شدن دسترسی به آنها وجود دارد.

در اینگونه موارد لازم است شخص جهت پیشگیری از زوال ادله جهت طرح دعوای حقوقی یا کیفری اش این دلایل و مدارک را که در امنیت قرار دهد تا بتواند از آن برای پیشبرد اهدافش استفاده کند.

چگونگی طرح دادخواست تأمین دلیل

مطابق ماده 15 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه ی دعوا باشد. و مطابق ماده ی 151 این قانون درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:

1- مشخصات درخواست کننده و طرف او

2- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود

3- اوضاع و احوالی که موجب تأمین دلیل شده است

دلایل و مدارکی که نسبت به آنها می توان درخواست تأمین دلیل کرد

1- تحقیق محلی

2- کسب اطلاع از مطلعین

3- استعلام نظر کارشناس

4- دفاتر تجاری

5- معاینه ی محل

6- دلایل موجود نزد طرف مقابل (خوانده)

نحوه ی رسیدگی به درخواست تأمین دلیل و مرجع انجام آن

مطابق ماده ی 152 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه طرف مقابل درخواست تأمین دلیل را احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست و در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف مقابل اقدام به تأمین دلیل می نماید.

با توجه به ماده ی 153 قانون فوق نیز دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

بیشتر بخوانید :  اعسار

نکته ی قابل توجه دیگر اینکه در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست تأمین دلیل ممکن نباشد با توجه به ماده ی 154 قانون فوق درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.

مرجع صالح برای طرح دادخواست تأمین دلیل نیز شورای حل اختلاف محل تأمین می باشد و هزینه دادرسی درآمدهای دولت مصوب 1373 و اصلاحات بعد آن بسته به نوع مالی که مورد تأمین قرار می گیرد تعیین می گردد.

وکلای مجرب و کادر حقوقی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی آماده ی ارائه ی هر گونه مشاوره و قبول دعاوی تخصصی در زمینه ی دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده و… می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست