دعاوی مناقصات و مزایدات شهرداری ها

 

شرکت در مناقصات و مزایدات شهرداریها نیاز به دانستن قوانین مربوطه از جمله قانون برگذاری مناقصات و آیین نامه های مالی شهرداری دارد که البته حضور یک وکیل آگاه به کلیه قوانین از ابتدا امر موجب رعایت حقوق شهروندان در مقابل نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی از جمله شهرداریها میگردد.

به طور مثال در صورت تخلف در هریک از بندهای قانون مناقصات رعایت نکردن تشریفات شکلی آن ذیحق با شکایت از موارد موردنظر درخواست تجدید یا لغو مناقصه را از هیأت رسیدگی به اعتراضات مربوطه می نماید ، از جمله موارد میتوان رعایت نکردن مناسب ترین قیمت در مناقصات که به دلیل ابهام قانونی در تفسیر آن اختلاف نظرهایی وجود دارد.

 

موسسه دادپویان حامی با داشتن وکلای متخصص با تجربه ی کار در این امور آمادگی یاری در خصوص دعاوی تخصصی شهرداری ها را دارد.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در مناقصات و مزایدات شهرداری ها با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست