انواع معافیت ها

معافیت های در نظر گرفته شده از طرف سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی  مشمولانی را در بر می گیرد که :
اولاً: غیبت سربازی نداشته و بلافاصله پس از ورود به سن مشمولیت و قبل از فراخوان اعزام در این خصوص اقدام و حائز شرایط در نظر گرفته شده از سوی سازمان وظیفه عمومی باشند و یا اینکه در طول مدت زمان غیبت حائز شرایط بوده باشند .
ثانیاً:  مشمول فاقد برادر بالای سن قانونی باشد .

— معافیت کفالت

مشمولانی که تنها پسر یا نوه بالای 18 سال سالم بوده و دارای هریک از شرایط زیر باشند می توانند از معافیت کفالت استفاده نمایند :

1- پدر بالای 65 سال سن
2-پدر کمتر از 65 سال  و نیازمند مراقبت بنا به تایید شورای پزشکی وظیفه عمومی
3- مادر فاقد همسر
4- جد (پدربزرگ پدری و مادری) فاقد فرزند پسر و نیازمند مراقبت به تایید شورای پزشکی وظیفه عمومی
5- جده (مادر بزرگ پدری و مادری) فاقد همسر و فرزند پسر سالم بالای 18 سال
6- برادر بیش از 18 سال سن و فاقد پدر، همسر و فرزند و نیازمند مراقبت
7- خواهر بیش از 18 سال سن و فاقد همسر و فرزند و نیازمند مراقبت
8- خواهر مجرد فاقد پدر تا 24 سال تمام
9- برادر یا خواهر صغیر زیر 18 سال سن و فاقد پدر
10- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان


— مراحل رسیدگی به درخواست مشمولان واجد شرایط برای اخذ معافیت کفالت

در صورتیکه مشمول در خارج و افرادی که وی مدعی کفالت آنان است در داخل کشور حضور داشته باشند، نمایندگی سیاسی، کنسولی ایران در کشور محل اقامت تقاضانامه  مشمول که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده را تأیید و به وزارت امورخارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان وظیفه عمومی ارائه گردد. معاونت مشمولان و امور معافیتها  نیز مدارک رابرای رسیدگی در شهرستان محل سکونت فردی که مشمول مدعی کفالت وی می باشد، به معاونت وظیفه عمومی استان مربوطه ارسال  می دارد که از­آن­ پس ­رسیدگی­ه مانند سایرمشمولان ­و بدون ­نیاز به­ حضور مشمول­ در­هیئت ­رسیدگی­ انجام می ­شود.
چنانچه مشمول در داخل و افراد مورد نظر در خارج از کشور حضور داشته باشند نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت، مدارک مورد نظر  متناسب با نوع معافیت را با مراجعه افراد ذینفع  تکمیل و پس از تائید به وزارت امور خارجه  ارسال تا از آن طریق جهت رسیدگی به سازمان وظیفه عمومی ارائه گردد. بدیهی است درخواست اینگونه مشمولان نیز از طریق معاونت مشمولان و امور معافیتها به معاونت وظیفه عمومی استان ارسال تا در شهرستان محل سکونت مشمول مورد رسیدگی قرار گیرد. در این صورت  نیازی به حضور بستگانی که مشمول مدعی کفالت آنان است در جلسات هیئت رسیدگی نمی باشد.
چنانچه مشمول و سایر افراد مورد نظر در خارج از کشور حضور داشته باشند، مدارک لازم توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تکمیل و پس از تایید از طریق وزارت امور خارجه به سازمان وظیفه عمومی ارسال می گردد. پرونده اینگونه مشمولان پس از بررسی مدارک توسط معاونت مشمولان و امور معافیتها برای رسیدگی به مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ ارجاع می گردد و وکیل تعیین شده پیگیری های مربوطه را از آن طریق انجام خواهد داد.  مشمول در تعیین وکیل الزامی به انتخاب آنان از بین دارندگان مدرک وکالت نداشته و می تواند بستگان یا دوستان مورد اعتماد خود را نیز بعنوان وکیل انتخاب نماید.
مدارک قابل ارائه برای مشمولان قید شده در بند 1 همانند سایر مشمولان، مدارک عنوان شده در دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی می باشند، که با تکمیل بخشهای مربوط در برگ درخواست معافیت کفالت ویژه ایرانیان ساکن در خارج از کشور به تائید نمایندگی رسیدگی کننده می رسد. در خصوص مشمولان قید شده در بندهای 2 و 3 علاوه بر مدارک در نظر گرفته شده و تکمیل بخشهای مربوط در برگ درخواست معافیت کفالت ویژه ایرانیان ساکن خارج از کشور که به تایید نمایندگی رسیدگی کننده می رسد. همچنین تعداد ازدواجهای احتمالی و تعداد فرزندان ذکور متولد شده در خارج از کشور که به تائید وزارت امور خارجه رسیده باشد می بایست ضمیمه پرونده گردد.

بیشتر بخوانید :  Investment in Irans Construction Projects

چنانچه بستگان مشمول که مدعی کفالت آنان است در خارج از کشور حضور داشته و لازمه برخورداری مشمول از معافیت اعلام نظر شورای پزشکی مبنی بر نیازمندی آنان به مراقبت می باشد  باید  مدارک بیماری را به نمایندگی مربوط ارائه و در صورت تائید آن توسط مراکز درمانی معتبر، پرونده و مدارک توسط نمایندگی به نمایندگی های مجری  معاینات پزشکی ارسال خواهد شد. بدیهی است با اعلام پزشکان معاین (معاینه کننده) معتمد مستقر در حوزه رسیدگی نمایندگی مجری معاینات پزشکی این افراد باید به محل تعیین شده در خارج از کشور مراجعه و مورد معاینه قرار گیرند تا نظریه پزشک معاین برای رسیدگی از طریق وزارت امور خارجه به سازمان وظیفه عمومی تحویل شود .

— معافیت پزشکی:

مشمولانی که دارای بیماری بوده و رسیدگی به وضعیت آنان نیازمند اعلام نظر شورای پزشکی می باشد باید به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت مراجعه و درخواست خود را ارائه نمایند در این صورت چنانچه نمایندگی مجری معاینه پزشکی باشد مشمول را به پزشک معاین(معاینه کننده) معتمد معرفی خواهد کرد تا پس از معاینه و اعلام نظر، پرونده برای رسیدگی از طریق وزارت امور خارجه به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال گردد و چنانچه نمایندگی مورد مراجعه، مجری معاینات پزشکی نباشد مدارک را به نمایندگی مجری ارسال که پس از بررسی مدارک و اعلام آن، مشمول باید در نمایندگی مجری معاینات حضوریافته تا توسط پزشکان معاین معتمد معاینه و نظریه آنان برای رسیدگی از طریق وزارت امور خارجه به سازمان وظیفه ­عمومی ­ناجا ارسال گردد.
در هر حال رای شورای پزشکی می بایست به وزارت امور خارجه اعلام تا بطریق مقتضی به اطلاع مشمولان ذینفع برسد در حال حاضر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونیخ ( آلمان ) مجری معاینات پزشکی مشمولان و بستگان آنان می باشد.

تذکر :  افرادی که شرایط معافیت کفالت را نداشته باشند برگه اعزام به خدمت برای آنها صادر خواهد شد.

بیشتر بخوانید :  شرایط عزل وکیل

معافیت تحصیلی دانش آموزان مقیم خارج از کشور

مشمولان دانش آموز شاغل به تحصیل در خارج ازکشور که قبل از سن مشمولیت از کشورخارج شده باشند باید با اخذ گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه مربوط و تأیید آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت، مدارک لازم را به مرکز امور بین الملل وزارت آموزش وپرورش ارائه تا در صورت تائید، از سازمان وظیفه عمومی ناجا درخواست صدور معافیت تحصیلی برای مشمول گردد.

سازمان­ وظیفه عمومی نیز مدارک دریافتی را بررسی­و درصورت دارا بودن شرایط اقدام به صدور معافیت تحصیلی و ارسال آن به مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش می نماید.
افرادی که قبل از سن مشمولیت از کشور خارج و مقطع متوسطه را با اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزی در  خارج از کشور به پایان رسانیده باشند و یا کسانی که قبل از سن مشمولیت درخارج از کشور دیپلم اخذ نموده باشند در صورت پذیرش در دانشگاه و مشروط برآنکه غایب شناخته نشوند می ­توانند تا اخذ مدرک­ دکتری و در صورت پیوستگی تحصیل از معافیت تحصیلی استفاده نمایند برای این منظور لازم است که گواهی اشتغال به تحصیل خود را از دانشگاه مربوط اخذ و پس از تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران آن را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارسال­ دارند تا در صورت معتبر بودن کشور، دانشگاه و مقاطع تحصیلی، از سازمان وظیفه عمومی ناجا درخواست صدور معافیت تحصیلی برای مشمول شود .
سازمان وظیفه عمومی ناجا نیز مدارک دریافتی را بررسی و در صورت دارا بودن شرایط اقدام به صدور معافیت تحصیلی و ارسال آن به وزارتخانه  متقاضی خواهد نمود. دانشجویان پس از اتمام هر مقطع­ یکسال فرصت دارند تا در مقطع بعدی پذیرفته شده یا به کشور مراجعت نمایند.

معافیت کفالت مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور

1- مراجعه مشمول به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در محل سکونت یا نزدیکترین نمایندگی در خارج از کشور .
2- تکمیل فرمهای مربوط و ارائه مدارک خواسته شده به نمایندگی .
3- ارسال کلیه مدارک از طریق دفتر نمایندگی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران .
4- تایید مدارک ردیف سوم از سوی وزارت امور خارجه و ارسال آن به سازمان وظیفه عمومی ناجا .
5- بررسی مدارک، تکمیل پرونده و ارجاع آن به هیئت رسیدگی .
6- پرداخت هزینه مربوط به صدور کارت معافیت و تحویل کارت به مشمول.

بیشتر بخوانید :  Contracts Drafting Attorney

—صدور انواع خروجی

مجوز خروج مشمولان :
کلیه مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل 3 سال در خارج از کشور اقامت (دائم) داشته باشند می توانند به مدت 3 ماه و حداکثر دوبار در سال به کشور تردد نمایند.

— صدور مجوز خروج دانش آموزی :

دانش آموزانی که به سن مشمولیت رسیده اند تا یکسال بعد از  آن، بشرط تحصیل و تأیید  آن توسط بخش کنسولی نمایندگیهای وزارت امور خارجه  می توانند با مجوز اداره کل امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی  سازمان وظیفه عمومی از تسهیلات دو بار خروج از کشور استفاده نمایند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست