مطالبه خسارت از شهرداری

مطالبه خسارت از شهرداری

شهرداری سازمانی غیردولتی است که ممکن است در راستای انجام وظایف و امورات خود در سطح شهر باعث ورود خسارت به برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی شود که این اشخاص زیان دیده می توانند برای جبران خسارت وارده از سوی شهرداری در محاکم قضایی کشور طرح دعوا کنند. (مطالبه خسارت از شهرداری)

امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش نیازهای شهرنشینان به خدمات شهری و وجود قواعد و مقررات گسترده و پراکنده در این خصوص و قاعدتاً عدم اطلاع همه شهروندان از چگونگی دریافت خدمات و حقوق متعلقه می توان در تحقق عدالت اجتماعی موانع قابل توجهی را ایجاد نماید. (مطالبه خسارت از شهرداری)

مطالبه خسارت از شهرداری

معرفی شهرداری

شهرداری سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی است که اداره و مسئولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظارت شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید. اما گاهی پیش می آید که این نهاد در پی انجام امورات و وظایف خود موجب ورود خسارت به مردم می شود در اینگونه موارد اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت دیده از عملیات شهرداری می توانند جهت طرح دعوی و جبران خسارت به محاکم قضایی مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید :  وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری - ماده 100 قانون شهرداری

دادگاه صالح و هزینه دادرسی دعوای خسارت علیه شهرداری

دادگاه صالح جهت طرح دعوای خسارت علیه شهرداری مطابق قواعد عام قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی اقامتگاه خوانده یعنی حوزه ی قضایی محل وقوع شهرداری است که البته اگر خسارت تقویمی خواهان تا 200/000/000 ریال برآورد شود در اینصورت شورای حل اختلاف محل صالح به رسیدگی می باشد.(مطالبه خسارت از شهرداری)

هزینه دادرسی دعوای فوق نیز با توجه به مبلغی که خواسته تقدیم می شود محاسبه می گردد که این درصد با توجه به اینکه دعوای مطالبه ی خسارت در کدامیک از مراجع، شورای حل اختلاف یا در دادگستری مطرح شود متفاوت است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی به شما پیشنهاد می کند برای طرح دعاوی و حل اختلاف با شهرداری ها از تجارب و تخصص وکلای مجرب و متخصص این موسسه استفاده کنید تا در اثر نا آگاهی از قوانین جاری و رویه ی محاکم قضاوتی از رسیدن به حق و حقوق زایل شده ی خود باز نمانید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 4)
فهرست