دعوای مسئولیت مدنی شهرداری

 

ماده ی 1 قانون مدنی بیان میدارد هرکس بدون مجوز قانونی و عمدأ یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال و آزادی یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.

لذا مسئولیت شهرداری که طبق قانون مکلف به رفع خطر از اماکن عمومی میباشد قابل اثبات در مراجع       صالح و در پی آن جبران خسارت میباشد.

شهرداری ها معمولأ در اموری از قبیل سقوط درختان در معابر و تخریب  اموال ، حفر گودال ، نخاله در اتوبان و عدم نصب علائم هشدار دهنده و…  که منجر به ایجاد خسارت میگردد و گاه خسارت ها نه تنها مالی بلکه متأسفانه جانی نیز میباشد ( در حفر گودال شهرداری موظف به رعایت نکات ایمنی جهت حفظ جان شهروندان میباشد چنانچه شهرداری ها یا پیمانکاران آن ها اقدامات لازم جهت ایمنی جان شهروندان را انجام ندهند مسئول خواهند بود) با توجه به اینکه در معابر و اماکن عمومی رخ داده مسئول میباشند ، همچنین شهرداری ها برای انجام وظایف خود از پیمانکاران استفاده میکنند اما این اقدام موجب نمیشود مسئولیت آن ها در قبال خسارات وارده به شهروندان از عهده شان ساقط گردد .

دعاوی مربوط به شهرداری در بعضی موارد ابتدا در دیوان طرح میگردد و در بعضی موارد بدوأ در دادگاه های عمومی لذا نحوه طرح دعوا در دیوان و دادگاه های عمومی امری است تخصصی که موسسه دادپویان حامی با داشتن وکلایی با تجربه کار در دیوان جهت آسان تر نمودن پروسه ی دعوا و بهتر به نتیجه رسیدن آن در خدمت موکلان عزیز میباشند.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در مسئولیت مدنی شهرداری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

فهرست