مزایای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل

قرارداد مشارکت ساخت از جمله قراردادهایی است که بسیار رواج یافته و قراردادی است که داشتن تخصص و تجربه برای تنظیم آن لازم و ضروری می باشد. در قرارداد مشارکت در ساخت به طور معمول مالک زمین با سازنده که به نحوی سرمایه گذار نیز می باشد شراکت می نماید و سهم هر یک از طرفین طبق توافق آنها مشخص می گردد.قرارداد مشارکت در ساخت توسط مشاورین املاک یا وکیل متخصص در امور قراردادها تنظیم می گردد.

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط مشاورین املاک

مشاورین املاکی که قرارداد مشارکت در ساخت را تنظیم می نمایند معمولاً از قراردادهای یک شکل استفاده می نمایند و نسبت به این موضوع که هر قرارداد مشارکت در ساخت شرایط خاص خود را دارد توجهی نمی نماید و پس از تنظیم قرارداد، در مرحله اجرای قرارداد مشارکت در ساخت طرفین با مشکلاتی روبرو می شوند و به ناچار کار به طرح شکایت در محاکم قضایی می رسد.

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل

وکیل متخصص در امور قراردادها که قرارداد مشارکت در ساخت را تنظیم می نماید برای هر قرارداد مشارکت در ساخت مفاد و شرایط خاصی را در نظر می گیرد.

بنابراین هیچ گاه قرارداد مشارکت در ساخت ها به یک شکل و فرم تنظیم نمی گردد. وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت سعی می نماید تا جایی که امکان دارد مشکلات پیش رو در اجرای قراردادهای مشارکت در ساخت را پیش بینی نماید و جهت جلوگیری از بروز این مشکلات از طریق شروطی که در قرارداد مشارکت در ساخت درج می نماید پیشگیری می نماید.

وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت نه تنها در تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت نقش مهمی دارد بلکه در نظارت بر اجرای قراردادهای مشارکت در ساخت نیز نقش موثری خواهد داشت.

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت به صورت کاملاً بی طرفانه منافع هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت را در نظر می گیرد و ضمانت اجراهای قانونی را جهت ایفای تعهدات طرفین قرارداد مشارکت در ساخت در نظر می گیرد.

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت پیش بینی های لازم را در صورت بروز اختلاف بین طرفین به عمل می آورد و راه حل هایی که طرفین بتوانند اختلاف خویش را در مدت زمان کم و با هزینه پائین حل نمایند قرارداد مشارکت در ساخت که توسط وکیل تنظیم می گردد موجبات اطمینان خاطر طرفین قرارداد مشارکت در ساخت را فراهم می نماید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در شرط اخذ پروانه تخریب و نوسازی توسط سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست