تعریف تولیت

تولیت به معنی اداره کردن امور موقوفه می باشد. تولیت منصبی است که از طرف واقف یا حاکم به متولی داده می شود و آن آمیزه ای از حق و تکلیف است به این معنی که متولی در مقابل عمل و کاری که برای سرپرستی اداره موقوفه انجام می دهد مستحق اجرت معین یا اجرت المثل است و از این حیث دارای حق از طرف دیگری وی عهده دار و مسئول در مقابل نگهداری اموال موقوفه و اداره آن و اجرای دقیق مفاد وقف نامه و امور محوله می باشد که از این جهت دارای تکلیف است به این دلیل است که متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض نماید و خود را از قید مسئولیت رها سازد مگر اینکه این اختیار را داشته باشد (ماده 83 قانون مدنی) در صورت اخیر وی به منزله کسی خواهد بود که اختیار تعیین متولی را دارد.

تعریف متولی وقف

شخصی که عهده دار امور موقوفه است متولی نامیده می شود. متولی ممکن است از طرف واقف به صراحت یا مفاد وقف نامه یا حکم سازمان اوقاف و امور خیریه یا حکم دادگاه جهت اداره موقوفه تعیین شود.

آیا قبول تولیت بر متولی لازم است؟

طبق ماده 76 قانون مدنی متولی می تواند تولیت را قبول یا رد نماید. اگر متولی تولیت را قبول کرده دیگر نمی تواند آن را رد نماید ولی اگر رد نمود مانند صورتی است که واقف از اصل، متولی در عقد قرار نده باشد.

بیشتر بخوانید :  شرایط فروش ملک اوقافی ( قوانین املاک اوقافی )

اجرت متولی چگونه تعیین می شود؟

اگر واقف برای سرپرستی وقف چیزی از درآمد را مقرر کند جایز است و این همان اجرت و کارمزد متولی به شمار می رود در این فرض، متولی حق ندارد. بیشتر از آنچه مقرر شده بردارد هر چند از اجرت المثل عمل او کمتر باشد اما اگر واقف حقی برای متولی مشخص نکند، متولی مستحق اجرت المثل است.(ماده 84 قانون مدنی)

آیا می توان متولی را عزل نمود؟

اگر واقف تولیت وقف را به شخص معینی واگذار نماید نمی تواند او را عزل کند مگر اینکه عزل متولی را در متن عقد برای خودش شرط کرده باشد. طبق قانون مدنی هم آمده است که واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف به عنوان متولی مشخص شده است عزل نماید حتی اگر خیانت متولی ظاهر شود چنانچه خیانت او در دادگاه ثابت شود حاکم ضم امین می کند و نمی تواند او را عزل نماید و به خودی خود نیز منعزل نمی گردد.

در ماده 80 قانون مدنی آمده که اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کند و متولی فاقد آن وصف گرد منعزل می شود. در این صورت مانند آن است که اصلاً متولی تعیین نشده باشد.

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص لازم و کافی در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

بیشتر بخوانید :  روش های اجاره موقوفات

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست