ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه – عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری – عوارض تغیی کاربری – عوارض تغییر کاربری و افزایش تراکم – ارزش افزوده

به موجب بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شهرداری ها می توانند عوارضی تحت عنوان “ارزش افزوده اراضي و املاك، ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري” اخذ نمایند.

این عوارض حداکثر تا پایان سال ۹۵ قابل دریافت بوده و بعد از آن هیچ کدام از شهرداری ها حق دریافت عوارض “ارزش افزوده” ندارند .

دریافت وجه تحت عنوان “ارزش افزوده” از سوی شهرداری ها از ابتدای سال جاری، مطابقتی با قانون نداشته و این وجوه از طریق محاکم قضایی قابل استرداد است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی درماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه – عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری – عوارض تغیی کاربری – عوارض تغییر کاربری و افزایش تراکم – ارزش افزوده با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست