ماده 101 اصلاح قانون شهرداری – سرانه فضای عمومی – واگذاری زمین به شهرداری بابت معابر – عوارض تفکیک

بر اساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ، مالک موظف به واگذاری 25 % مساحت زمین بابت سرانه فضای عمومی  و  75/18 % مساحت زمین خود بابت معابر به شهرداری بوده و هیچ وظیفه ای در واگذاری فضاهای عمومی نداشته است .

اعمال ماده 101 اصلاحی از سوی شهرداری ، منوط به این است که عمل تفکیک بعد از تاریخ 13/2/90 انجام شده باشد و در صورتی که عمل تفکیک قبل از این تاریخ انجام شده باشد ، ماده 101 قدیم اعمال شده و مالک صرفأ موظف به واگذاری معابر است .

بنابراین تاریخ مراجعه مالک به شهرداری اهمیتی نداشته و شهرداری می بایستی بر اساس تاریخ تفکیک، عوارض تفکیک را دریافت دارد .

تمامی اراضی و وجوهی که مغایر مطالب فوق از مالک دریافت شده باشد ، قابل استرداد از طریق محاکم قضایی است .

نکته 7 شهرداری : دریافت عوارض و بهای خدمات.

نکته 9 شهرداری : هزینه درخواست مالک جهت تغییر کاربر یا تراکم .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در ماده 101 اصلاح قانون شهرداری – سرانه فضای عمومی – واگذاری زمین به شهرداری بابت معابر – عوارض تفکیک با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

فهرست