ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری – تفکیک ملک – عدم امکان تأمین معابر – عدم امکان تأمین سرانه فضای عمومی – طرح تفصیلی

 

بر اساس تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ، در هنگام تفکیک ملک و در صورت عدم امکان تأمین معابر و سرانه فضای عمومی ، شهرداری میتواند مطابق مصوبه شورای شهر ، بهای 75/43 % مساحت ملک را از مالک دریافت دارد .

اجرای این تبصره منوط به پیش بینی نشدن حتی 1% معبر و یا فضای عمومی در ملک  ، شهرداری نمیتواند از مالک بهای اراضی مازاد بر آن ( تا سقف 75/43 % )  را دریافت دارد .

تمامی اراضی و وجوهی که مغایرمطالب فوق از مالک دریافت شده باشد ، قابل استرداد از طریق محاکم قضایی است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری – تفکیک ملک – عدم امکان تأمین معابر – عدم امکان تأمین سرانه فضای عمومی – طرح تفصیلی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست