طبق ماده 11 آئین نامه اجرایی ق. ت. ا. س. ح. ا. ا. خ مصوب 10/02/1356 هیأت وزیران به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف نامه  و قوانین مربوطه با جلب نظر کارشناسی رسمی و رعایت شرایط زیر از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود.

 • خسارت احتمالی حتی الامکان به عهده مستأجر موقوفه باشد.
 • از مستأجر موقوفه باید ضامن معتبر یا وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن در پایان مدت اخذ شود.
 • حق انتقال مورد اجاره از طرف مستأجر موقوفه به غیر حسب مورد موکول به موافقت کتبی متولی و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه باشد.
 • مدت اجاره موقوفه نباید بیش از 10 سال باشد مگر با جلب موافقت سازمان
 • از پیشنهاد دهندگان برابر 10 درصد قیمت پایه ای که با نظر کارشناس یا خبره برای انجام مزایده تعیین می شود به عنوان سپرده اخذ شود.
 • حداقل مال الاجاره موقوفه براساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و به نرخ عادله روز و سایر شرایط لازم در آگهی مزایده قید گردد.
 • اجاره نامه موقوفه باید رسمی باشد و در مواردی که تنظیم اجاره نامه رسمی میسر نیست قرارداد اجاره وقف تنظیم گردد.

طبق آئین نامه فوق شرایط ویژه ای برای عقد اجاره اموال موقوفه وجود دارد از جمله:

 • انجام مزایده
 • دریافت پذیره
 • دریافت اهدایی
 • تنظیم سند رسمی اجاره موقوفه
 • اخذ ضامن معتبر یا وثیقه مناسب از مستأجر موقوفه
 • عدم حق واگذاری و انتقال منافع به غیر از طرف مستأجر موقوفه

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با سالها سابقه درخشان در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی آمادگی ارائه خدمات حقوقی و تخصصی خویش به صورت کاملاً تخصصی در زمینه اوقاف و اراضی وقفی می باشد. در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل در خصوص خدمات حقوقی تخصصی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی توضیح داده شده است. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  متولی اوقاف (موقوفه) کیست؟
فهرست