کنسرسیوم، در کنار مشارکت انتفاعی و سازمان مشترک بازاریابی، یکی از انواع مهم تجارت ترکیب شده است و به عبارتی سازمانی است متشکل از دو یا چند شرکت که به عنوان شخصی واحد، برای هدفی مشخص فعالیت می کنند.

هدف از فعالیت در قالب کنسرسیوم، تکمیل نقاط ضعف و قدرت بنگاههای اقتصادی و هم پوشانی آنها بر هم است، بدین نحو که چند بنگاه اقتصادی که هر یک در یک زمینه سرآمد هستند؛ با همکاری با یکدیگر به بهترین سود و سود ده ترین فعالیت اقتصادی، مدیریت و تعدیل ریسک بهتر و کنترل بهتر روی واحدهای زیرمجموعه ی خود دست می یابند و عمده ی اهداف آنها انحصار تولید یک کالا یا فناوری و بهره برداری است.

از دیگر دلایل موثر بر انتخاب کنسرسیوم ها به عنوان قراردادهای مشارکت در حوزه ی تجارت بین الملل، عدم شناخت بازار داخلی کشور توسط یک شرکت بین المللی است که با همکاری خود با یک شرکت داخلی خوب که شناخت کافی از بازار داخلی خود دارد این نقطه ی ضعف را برطرف می کند.

ساختار حقوقی و مراحل ایجاد قرارداد کنسرسیوم

با وجود تعاریف مختلف، به نسبت نظام حقوقی متفاوت هر کشور از قرارداد کنسرسیوم از ماهیت آن، مشخص است که این قراردادها در حوزه ی بین المللی، از دسته ی قراردادهای سرمایه گذاری مشترک بدون تشکیل شرکت مستقل هستند، یعنی کنسرسیوم ها فاقد شخصیت حقوقی می باشند.

محتوای یک قرارداد کنسرسیوم، طبق اهداف پروژه متفاوت خواهد بود و توسط طرفین تعیین می شود اما آنچه در قرارداد کنسرسیوم حائز اهمیت است مرحله ی مذاکرات و پیش نویس قراردادی است که باید ریسک های موجود و نحوه ی جبران آنها با توجه به هدف قرارداد تعیین شود از جمله زمان اجرای پروژه، نظام مالی یا همان Fiscal regime قرارداد، میزان و نحوه ی مشارکت شرکاء، نحوه ی اجرای عملیات یا همان Operation،  نحوه ی تقسیم سود، مدیریت بازاریابی، نحوه ی نگهداری حساب های مشارکت، تعهدات آموزشی و نحوه ی حل و فصل اختلافات، بعد از مدیریت حقوقی قرارداد و تبیین ریسک و ارزش ها در کنار محتوای اصلی قرارداد، آنچه در قراردادهای کنسرسیوم اهمیت دارد، تعیین کارگروه فنی مشترک مدیریت برای مدیریت قرارداد است. این کارگروه به تدوین استراتژی کنسرسیوم و ارزیابی پیشرفت پروژه تشکیل می شود و روند اجرای قرارداد را کنترل می کند.

بیشتر بخوانید :  The Governing regulations of iranian Oil and Contracts

فصل های یک قرارداد کنسرسیوم می تواند به شرح ذیل باشد:

1- طرف های موفقتنامه                                                                                 1- Parties

2- هدف………………..                                                                                    2- Purpose

3- نحوه ی همکاری مشترک…………                                                             3- Joint Efforts

4- ارتباط بین طرفین………..                                          4- Relations between the Parties

* این بند مبین رابطه ی حقوقی بین اعضای کنسرسیوم است و رابطه ی داخلی اعضا با یکدیگر را مشخص می کند.

5- آورده                                                                                    5- Shares of Supply

6- رهبری کنسرسیوم6- Consortium Leader

7- حق الزحمه ها                                                                            7- Remunerations

8- کمیته ی مدیریت8- Steering Committee

9- حدود مسئولیت9- Limitation of liability

10- پرداخت ها                                                                                       10- Payments

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 4.5)
فهرست