توزیع و فروش

عرضه کننده(تولیدکننده) یا صادر کننده با شخصی قرارداد می بندد که از جانب او اقدامات لازم را انجام دهد. نماینده در استخدام اعطاکننده ی نمایندگی نیست. در قرارداد نمایندگی توزیع و فروش رویه های تجاری طرف اعطاکننده اعمال نمی شود و نماینده در اجرا تابع تصمیمات اعطاکننده نیست، به عبارت بهتر در نمایندگی رویه ی یکسان شرط نیست، اما ممکن است طبق قرارداد یکسان باشد.

بحث اصلی در قرارداد نمایندگی ، بحث توزیع و فروش است و بحث آموزش در آن (برخلاف OUHET و ونچایز) مدنظر نیست.

نماینده به جای اصیل عمل می کند. نمایندگی به گونه ای نیست که کالایی را به طور عمده از اصل خریداری کند و سپس به فروش برساند(مثل توزیع)، بلکه برخلاف قراردادهای توزیع ، نماینده صرفاً به بازاریابی و انعقاد قرارداد می پردازد. اما این به این معنا نیست که نماینده فقط وسیله ی ابراز اراده ی اصیل باشد، بلکه خود طرف قرارداد قرار می گیرد. هر چند قرارداد مزبور برای اصیل و در جهت درخواست وی انجام می گیرد.

توزیع و فروش

بنابراین اصیل می تواند به موجب قرارداد انجام هر یک از امور فروش و توزیع را از نماینده بخواهد، اما در قرارداد نمایندگی توزیع ، برخلاف قرارداد توزیع نماینده مالک آنچه می فروشد نیست بلکه اموال متعلق به اعطا کننده ی نمایندگی است. در نمایندگی توزیع، برخلاف قرارداد توزیع، قرارداد توزیع و فروش در اصل بین اصیل و طرف قرارداد بسته می شود و نماینده به عنوان وکیل اصیل است.

قرارداد فروش و توزیع می تواند انحصاری باشد که در این صورت عرضه کننده متعهد می شود که محصولات خود را فقط به نماینده ی طرف قرارداد خود در قلمرو و مدت زمان مشخص برای امر توزیع و یا فروش ارائه دهد و نماینده به عنوان تنها نماینده مجاز حق انحصاری پیدا می کند.

بیشتر بخوانید :  نکات مهم تنظیم قرارداد بین المللی

قرارداد نمایندگی به طور مستقل در حقوق ایران شناخته نشده بنابراین طبق ماده 10 قانون مدنی تنظیم می شود.

ماده ی 1- طرفین قرارداد

1-1- این قرارداد ما بین شرکت…………..به شماره ثبت………….و نشانی……………………………………………….به مدیریت و امضاء مجاز………………..به نشانی……………………………………………………………………………..و شرکت………………………………به شماره ثبت……………………….و نشانی………………………………به مدیریت و امضاء مجاز………………..، منعقد می گردد.

1-2- شرکت عرضه کننده…………از این پس به عنوان فروشنده و شرکت…………………………………نماینده نامیده می شود.

ماده 2-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اعطاء نمایندگی به جهت توزیع/ فروش/ توزیع و فروش محصولات تولیدی/ وارداتی فروشنده، با شرایط و قیمت هایی که فروشنده تعیین و ابلاغ می نماید در استان………………. .شهر………………….و همچنین خدمات پس از فروش تعیین شده از طرف فروشنده.

ماده 3- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ………………..تا تاریخ…………………به مدت………………می باشد که با ارائه ی گزارش از سوی نماینده از فعالیت خود، با تشخیص فروشنده قابل تمدید می باشد.

ماده 4- تعهدات نماینده

4-1- نماینده ملزم است اقلام درخواستی را از طریق…………….با ذکر دقیق شرایط از جمله نوع، تعداد و… به فروشنده اعلام کند. حصول اطمینان از وصول درخواست برعهده ی خود نماینده می باشد.

4-2- نماینده موظف است ظرف……..پس از دریافت اقلام، از طریق………….فروشنده اعلام نماید.

4-3- نماینده ملزم است فقط نمایندگی فروش/توزیع/ فروش و توزیع فروشنده را انجام هد و تحت هیچ شرایطی، حق نمایندگی برای سایر بنگاههای اقتصادی و تجاری، اعم از رقیب و غیررقیب را نخواهد داشت.

4-4- نماینده متعهد است تمام سعی معقول خود را برای اجرای قرارداد به بهترین شکل و طبق ضوابط قرارداد انجام دهد و گزارش عملکرد خود را به صورت ماهانه/ هفتگی به فروشنده ارسال نماید و…

بیشتر بخوانید :  مطالبه ی خسارت قراردادی

ماده 5- تعهدات فروشنده

5-1- فروشنده موظف است کلیه ی اطلاعات لازم جهت امر توزیع/فروش/ توزیع و فروش و خدمات پس از فروش را مجانآً در اختیار نماینده قرار دهد و تمام اقدامات لازم مربوط به این زمینه ها را به موقع در اختیار نماینده قرار دهد.

5-2- اعطا کننده باید بدون تأخیر نماینده را از رد یا قبول سفارش ارائه شده توسط وی، مطلع نماید.

ماده 6- رژیم مالی قرارداد

6-1- نماینده مستحق دریافت مبلغ…………..به افراد فروش/ توزیع محصولات، که پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت است می باشد.

6-2- فروشنده کارمزد نماینده را از فاکتورهای فروش او کسر و به عنوان پرداخت قلمداد خواهد کرد.

6-3- محاسبه ی کارمزد بر مبنای مبلغ خالص صورت حساب ها و قیمت واقعی فروش انجام می شود.

ماده 7- شرط محرمانگی

نماینده موظف به اطلاعات و رموز خاص مربوط به تولید و بازاریابی فروشنده و جلوگیری از افشای اطلاعات تجاری محرمانه ی فروشنده می باشد.

ماده 8- شرط انحصار

فروشنده نباید در مدت این قرارداد حق عرضه یا فروش کالاها را به شخص دیگری اعطا کند.

ماده 9- سازماندهی فروش، توزیع، تبلیغات و نمایشگاه ها

ماده 10- میزان فروش

ماده 11- فسخ قرارداد

ماده 12- حل اختلافات


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متبحر و متخصص در امور قراردادها و حقوقدانان با تجربه در این زمینه آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره و تهیه و تنظیم قرارداد و وکالت دعاوی قراردادی می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست