با توجه به اهمیت حمل ونقل دریایی و اینکه سهم عمده ای از جابه جایی کالا در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده لذا به این جهت مورد توجه حقوقدانان و همین طور کنوانسیون های بین المللی دریایی قرار گرفته است .
موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با در نظر گرفتن اهمیت ویژه حمل و نقل دریایی خدمات ذیل را به شما صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل (شرکت های کشتیرانی) به صورت تخصصی ارائه میکند .
-انعقاد قراردادهای بین المللی دریایی بین صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل دریایی (شرکت های کشتیرانی فعال در زمینه حمل و نقل )
-افتخار همکاری با وکلایی که سالهاست در امور حمل و نقل دریایی فعالیت دارند .
-ارائه مشاوره های تخصصی در رابطه با کلیه امور حقوقی حمل و نقل دریایی
– در صورت لزوم و بروز اختلاف انجام داوری و میانجی گری با اشراف کامل به قوانین داخلی و بین المللی و کنوانسیون های مربوطه ی بین المللی
-در صورتی که اختلاف به وجود آمده منجر به طرح دعوا در دادگاه های صالح گردد ، قبول وکالت از جانب هریک از طرفین دعوا و پیگیری موضوع تا کسب نتیجه
اکنون به توضیح مختصری درباره قرارداد حمل و نقل دریایی ،مسولیت متصدی حمل و نقل دریایی ، نحوه طرح دعاوی در حمل و نقل دریایی ، بررسی شیوه های حل اختلاف بین صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل ، مشخص کردن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی حمل و نقل دریایی میپردازیم .

بررسی قرارداد حمل و نقل دریایی

در اکثر مواقع قراردادی به شکل رایج قراردادها بین شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن و صاحبین کالا منعقد نمیشود
( جزء در موارد خاص که با توافق طرفین قراردادی منعقد میشود) و در واقع همان سند بارنامه دریایی در حکم قرارداد بین شرکت کشتیرانی و صاحبین کالا به حساب می آید که در تعریف بارنامه دریایی میتوان گفت : سندی است که برای حمل و نقل کالا از طریق دریا توسط شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن در مقابل دریافت کالا و مشخص شدن پرداخت هزینه ی آن ( که با توجه به تعرفه صورت میپذیرد ) جهت حمل صادر میگردد.
در برگه بارنامه مشخصات کامل بار قید و توسط مسئول مربوطه امضا میگردد.
موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با سابقه و تخصص خود در زمینه انعقاد قراردادهای ویژه حمل و نقل دریایی و ارائه مشاوره تخصصی در زمینه ی فوق ، این امکان را برای شما فراهم میسازد تا با استفاده از تجربه ی ما ، به هرچه بهتر منعقد شدن قرارداد شما و درج شروط ضمن قرارداد که از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود، شما را بهره مند سازد.

مسولیت متصدی حمل و نقل دریایی

به گفته وکیل دعاوی حمل و نقل به جهت اهمیت مسائل مربوط به حمل و نقل دریایی و امور تجارتی و بازرگانی و همچنین تعیین حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل ، قوانین گوناگونی اعم از قانون مدنی ، قانون تجارت و قانون دریایی و هم چنین کنوانسیون های بین المللی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی را مورد بررسی قرار داده اند .
-قانون تجارت متصدی حمل و نقل دریایی را از جهت نابودی کالا ، گم شدن کالا ، تأخیر در رساندن کالا مسئول شناخته و در این باره بیان میدارد که چنانچه متصدی حمل و نقل دریایی ثابت نکند که شرایط بوجود آمده موجب تلف ، گم شدن ، یا تأخیر کار شده مسئول و ناچار به پرداخت خسارت میباشند .
-قانون دریایی مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل را شرح داده که مطابق با آن متصدی حمل و نقل میبایستی قبل از شروع سفر دریایی خود موارد ذیل را رعایت نماید :
1-آماده سازی کشتی برای عملیات باربری
2-محاسبه دقیق در تهیه سوخت کافی
3-آماده سازی انبارها ، سردخانه ها و دیگر قسمت هایی که بار نگه داری میشود .
4-تهیه نقشه بارگیری و چیدن کالا ، حمل و تخلیه کالا
5-صدور بارنامه دریایی با ذکر مشخصات بار
در صورت عدم رعایت هریک از موارد فوق شخص پاسخگو خواهد بود.

همجنین می توانید مطلب مرتبط در مورد قرارداد حمل و نقل هوایی نیز مطالعه نمایید

موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی

وکیل دعاوی حمل و نقل مواردی از عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی را به شرح ذیل بیان میدارد :
1-نداشتن مسئولیت متصدی باربری در رابطه با خسارت ناشی از کشتی و یا کارکنان آن
2-نداشتن مسئولیت متصدی حمل در رابطه با خسارت ناشی از اقدام فرستنده یا نوع و یا جنس کالا
3-نداشتن مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در رابطه با خسارت ناشی از علل خارجی که ماهیت قوه قهریه و حوادث غیر مترقبه را دارند .
با توجه به مطالب فوق و تعیین نسبی حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی ، میبایستی در نظر داشته باشید که در صورتی که ادعایی مبنی بر بروز خسارت از جهت مسئولیت متصدی وارد شود و این ادعا منجر به طرح دعوا گردد ، موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با تجربه ویژه خود در زمینه حمل ونقل دریایی و انعقاد قراردادهای مربوطه و ارائه مشاوره توسط وکلاء متخصص این حوزه و قبول وکالت در پیگیری دعاوی مطرحی در محاکم قضایی ، این امکان را برای شما فراهم میسازد تا به حل و فصل مسائل شما بپردازد .

دعاوی حمل و نقل دریایی

وکیل متخصص حمل و نقل اشعاری دارند ، در صورت بروز هرگونه اختلاف بین متصدی حمل و نقل دریایی و صاحب کالا که ممکن است ناشی از نابودی کالا ،گم شدن کالا ، تأخیر در رساندن بار باشد و یا اقامه یا طرح هرگونه دعاوی مربوط به خسارت ناشی از حمل و نقل به هر نحوی که ایجاد شده باشد و هم چنین طرح دعاوی ناشی از صدمات بدنی به مسافر که به وسیله خود شخص مسافر یا به نمایندگی از طرف او اقامه خواهد گردید و هم چنین در رابطه با فوت مسافر که بوسیله نماینده قانونی او و یا وراث یا اشخاصی که تحت تکفل او بوده اند ، اقامه می گردد ، رسیدگی به این دست از دعاوی در صلاحیت عمومی میباشد .
به طور مثال دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل – دادگاه محلی که مقر اصلی متصدی حمل و نقل در آنجا واقع است – دادگاه محل انعقاد قرارداد
-علاوه بر دادگاه های صالحی که نام برده شد ، تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی ، و در صورت بروز اختلاف ، میتواند حین انعقاد قرارداد با رضایت طرفین به صورت توافقی جزء مفاد آن قرار گیرد .
-بنا بر تجربه وکیل دعاوی حمل و نقل در رابطه با اختلافاتی که بین متصدی حمل و نقل (شرکت های کشتی رانی) و صاحبین کالا اتفاق می افتد ذکر این نکته ضرورت دارد که در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد ، ابتدا یک جلسه حضوری بین شرکت کشتی رانی و صاحب کالا جهت رفع و حل و فصل مشکل برگذار میگردد که در اکثر مواقع موضوع در همین جلسه حل میشود اما چنانچه مسئله حل نشد طرفین میتوانند به انجمن کشتیرانی مرکز مراجعه کنند و در آنجا شکایت خود را کتبأ اعلام نمایند سپس واحد حقوقی انجمن کشتیرانی مرکز برای بیان توضیحات به دفتر شعبه نامه ای مبنی بر اینکه مدارک و ادله خود را همراه با وکیل خود به انجمن مرکز بفرستند ، اعلام میدارد و موضوع مورد بررسی و حل و فصل قرار میگیرد .
چنانچه مسئله در اینجا حل نشد ، با طرح دعوا در دادگاه های صالح قوه قضاییه مورد پیگیری قرار میگیرد.

 


با توجه به اهمیت مطالب فوق و اینکه بررسی و طرح دعوا در رابطه با مسائل مربوط به حمل و نقل دریایی امری تخصصی میباشد موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی به شما پیشنهاد مینماید تا با استفاده از تجربه یک وکیل متخصص که در حوزه حقوق حمل و نقل دریایی فعالیت داشته به حل مسائل پیش روی خود بپردازید ، موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلاء پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی حمل و نقل دریایی که به طور مفصل شرح داده شد را دارد .
جهت بهره مندی از این خدمات میتوانید یا موسسه تماس حاصل فرمایید .

فهرست