قرارداد حق العملکاری

قرارداد حق العملکاری در نظر عموم حقوقدانان، ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد و از انواع خاص نمایندگی است ، اما توصیف حق العملکاری در قالب وکالت درست نیست.

قرارداد حق العملکاری

طبق قانون ایران حق العملکار کسی است که به اسم خود و به حساب آمر معامله می کند و حق العمل دریافت می کند و طبق این توصیف در برابر آمر متعهد به انعقاد معامله به حساب آمر با شخص ثالث است.

در دیدگاه بین المللی حق العملکار از نظر داخلی نماینده ی اصیل و از نظر خارجی یعنی در رابطه با طرف ثالث یک فروشنده یا خریدار است و به اسم خودش عمل می کند.

قرارداد حق العملکاری از شمار عقود معاوضی است و تعهد حق العملکار به انجاتم معامله در مقابل حق العمل قرار می گیرد.

موضوع قرارداد حق العملکاری می تواند فروش، بازاریابی فروش و یا خرید و یا به طور کلی از نوع حق العملکاری گمرکی باشد که در آن حق العملکار به انجام رویه های گمرک و ترخیص کالا می پردازد.

در قرارداد حق العملکاری مانند سایر قراردادهای شبیه به نمایندگی باید قلمرو عملکرد حق العملکار و قیمت و نوع کالا و اقلام به طور دقیق مشخص گردد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص و متبحر در زمینه امور قراردادهای داخلی و قرارداد بین المللی آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره و تهیه قرارداد پیمانکاری و تنظیم قرارداد و وکالت ناشی از دعاوی قراردادی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  روش ها مطالبه وجه سفته
فهرست