قرارداد بین المللی

به قراردادی بین المللی گفته می شود که حداقل یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد، مثل تابعیت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و….. در این مورد یک تعریف حقوقی و یک تعریف اقتصادی وجود دارد. اما با توجه به تعاریف موجود در کنوانسیون های بین المللی متعدد، قرارداد بین المللی محسوب می شود که محل انعقاد و یا محل اجرای آن در کشورهای مختلفی باشد. یعنی اگر قراردادی در یک کشور منعقد شده و در همان کشور اجرا شود یک قرارداد داخلی است ولو تابعیت طرفین آن متفاوت باشد.

قرارداد بین المللی

نحوه ی تنظیم قراردادهای بین المللی

طبق اصول قراردادهای تجاری بین المللی، شکل خاصی برای قرارداد الزامی نیست.

اولین گام، پیش در تنظیم قرارداد بین المللی تعیین اهداف و خواسته ها است، به عبارتی طرفین باید مشخص کنند که «چه می خواهند» تا نحوه ی رسیدن به آن تعیین شود، همینطور ریسک ها و ارزش ها تبیین گردند. به این ترتیب چارچوب کلی قرارداد بین المللی تعیین می گردد و براساس آن پیش نویس اولیه ی قرارداد بین المللی تنظیم می شود. در پیش نویس، موضوعاتی که باید مورد مذاکره قرار بگیرد مشخص می شود. در مرحله ی مذاکرات، مدیریت حقوقی قرارداد صورت می گیرد. سپس متن قرارداد بین طرفین امضاء می گردد. اکثر قراردادهای بین المللی به صورت کتبی هستند هر چند قرارداد شفاهی هم وجود دارد.

شکل قرارداد بین المللی بسته به نوع آن متفاوت است اما به طور کلی قراردادهای بین المللی حاوی ارکان اساسی از جمله مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، رویه اقتصادی قرارداد از جمله بهای کالا یا خدمت، مدت قرارداد، نحوه ی اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، موارد فسخ یا انفساخ، شیوه حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، موارد عدم مسئولیت، قانون حاکم بر قرارداد و تاریخ تنظیم آن است.

بیشتر بخوانید :  سرمایه گذاری خارجی ( شرکت ها ) در ایران ، شعب و نمایندگی و چگونگی ثبت آنها

اشتباهاتی که در تنظیم قراردادهای بین المللی وجود دارد

اشتباه در قراردادهای بین المللی عبارت از فرض غیرمنطبق با واقع ، در مورد امور موضوعی یا حکمی است. اما هر اشتباهی مبطل قرارداد نیست و اشتباه موثر شرایطی دارد: 1- اشتباه چنان با اهمیت بوده است که کار شخص متعارفی دچار آن می شده 2- طرف دیگر باعث آن اشتباه شده یا از آن آگاه بوده . اما اگر طرف مزبور در اشتباه خود مرتکب تقصیر سنگین شده باشد یا مسئولیت آن را به عهده گرفته باشد، امکان ابطال قرارداد وجود ندارد.

الزامات قانونی عدم انجام تعهدات یکی از طرفین قراردادهای بین المللی

هرگاه نقض تعهدات قرارداد توسط یک طرف، منجر به ورود خسارت به طرف دیگر شود، برای وی حق خسارت ایجاد می شود.

علاوه بر نقض تعهد، شروط دیگری برای الزام ناقض تعهد به پرداخت خسارت باید وجود داشته باشد که عبارتند از :

 1. ایجاد ضرر: نقض تعهد باید منجر به ورود ضرر شده باشد
 2. وجود رابطه ی سببیت بین نقض تعهد و ایجاد ضرر
 3. قابلیت پیش بینی خسارت توسط خوانده در زمان انعقاد قرارداد بین المللی
 4. عدم انجام تعهد شامل اجرای معیوب، ناقص و با تأخیر نیز می شود.
 5. اگر طرف دیگر خود باعث نقض متعهد شده باشد، امکان دریافت خسارت ندارد.

طبق ماده 4-1-7 اصول قراردادهای تجارت بین الملل، طرف مشمول می تواند به هزینه ی خود هر گونه عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه

 • بدون تأخیر غیرموجه، اخطاری مبنی بر نحوه ی پیشنهادی جبران، عدم اجرا در زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد.
 • اقدام جبرانی مزبور، در اوضاع و احوال مورد نظر، مناسب باشد.
 • طرف زیاندیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی نداشته باشد.
 • اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.
بیشتر بخوانید :  درخواست توقف اجرای رای داور

راهکارهای اخذ خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد در قراردادهای بین المللی

کنوانسیون ها روش خاصی برای نحوه ی جبران خسارت در نظر نگرفته اند و شیوه ی اخذ خسارت می تواند به صورت قراردادی و طبق توافق طرفین باشد. اگر طرفین شیوه ی خاصی تعیین نکرده باشند، توسط دادگاه یا داوری یا به صورت قانونی مشخص خواهد شد.

اما به طور کلی روش های جبران خسارت عبارتند از :

روش های پولی

 1.  معادل پولی خسارت وارد شده محاسبه و اخذ می گردد
 2. تقلیل ثمن
 3.  باز فروش کالا

روش های غیر پولی

 1. دادن مثلل مال تلف شده
 2. تعمیر کالا
 3. اجرای عین تعهد

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در قراردادهای بین المللی و سابقه درخشان در تهیه و تنظیم انواع قراردادهای بین المللی آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این زمینه در بخش قراردادهای بین المللی به طور مفصل توضیح داده شده است می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست