عوارض ورود به محدوده

عوارض ورود به محدوده ، صرفأ در هنگام اولین تقاضای دریافت پروانه ، قابل دریافت از سوی شهرداری است .

بنابراین در صورتی که سابقه صدور پروانه در ملک وجود داشته باشد ، حتی اگر عوارض ورود به محدوده دریافت نشده باشد ، امکان اخذ عوارض ورود به محدوده در هنگام دومین تقاضای صدور پروانه وجود ندارد .

مبالغی که در هنگام دومین تقاضای صدور پروانه ، به عنوان عوارض ورود به محدوده از مالک اخذ شده باشد ، قابل استرداد از محاکم قضایی است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در ماده ۱۰۱ اصلاح قانون شهرداری – سرانه فضای عمومی – واگذاری زمین به شهرداری بابت معابر – عوارض تفکیک با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست