عوارض تابلو – مصوبات شوراء شهر درباره عوارض تابلو

مصوبات شوراي شهرها در مورد عوارض تابلو، مطابقتی با قانون نداشته و شهروندان وظیفه ای در پرداخت عوارض تابلو ندارند

بنابراين هر وجهي كه شهرداري ها بابت عوارض تابلو از شهروندان اخذ نموده و يا مي نمايند، قابل استرداد در محاكم قضايي است.

 

 

 ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری – مجوز تملک اراضی بیشتر از معابر

ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری که به شهرداري ها مجوز تملک اراضی بیشتر از معابر واقع در طرح های مصوب شهری را داده است، توسط شورای نگهبان غیرشرعی اعلام گردیده است .

بنابراین هر گونه قراردادی که شهرداری ها در راستای اعمال ماده ۲۴ تنظیم نموده باشند، قابل ابطال در محاکم قضایی است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در  ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری – مجوز تملک اراضی بیشتر از معابر -عوارض تابلو – مصوبات شوراء شهر درباره عوارض تابلو با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست