عدم جواز اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی

اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی ، جایز نمیباشد . چراکه تسلیم عرصه ملک به مستاجر امکان پذیر نمی باشد و از طرفی دیگر،امکان انتفاع مستاجر از عین مستاجره وجود ندارد.

در مورد املاک موقوفه و تقاضای ثبت آنها چه حالاتی متصور است؟

اول- متقاضی اعلام میدارد که اعیان خود را در عرصه متعلق به وقف، احداث نموده است.که دراین مورد پس از اظهارنظر کارشناس ثبتی، نامه ای به اداره اوقاف نوشته میشود،تا مراتب را اعلام نماید.باتوجه به سوابق ثبتی،چنانچه ملک موقوفه دارای متولی باشد،ومتولی مربوطه موافقت خود را اعلام نماید،سند اجاره تنظیم میگردد.و اداره اوقاف مراتب را به همراه کپی سند اجاره به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال میدارد.
دوم- متقاضی مدعی مالکیت است و موقوفه بودن عرصه را اعلام نمی نماید.دراینصورت مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه آگهی میشود.و از تاریخ انتشار به مدت 60 روز قابل اعتراض است، تا درصورتیکه اداره اوقاف در پلاک مورد آگهی، ملک موقوفه ای داشته باشد،مبادرت به اعتراض نماید.
یعنی دادخواست خود را مبنی بر اعتراض به ثبت متقاضی به مراجع قضایی تسلیم نماید.و از تاریخ دادخواست به مدت یک ماه گواهی لازم را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید.
دراینصورت،اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.

مطابق ماده25آئین نامه اجرایی،اگرهیئت حل اختلاف تشخیص دهد،که اعیان موردتقاضا کلا یاجزئا در اراضی موقوفه احداث شده است.از متولی با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت مینماید.تا درجلسه رسیدگی شرکت یا نظر خود را حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد.چنانچه ملک متولی نداشته باشد تنها جلب رضایت اداره اوقاف اتخاذ تصمیم خواهد شد.

نحوه اخذ سند مالکیت طبق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت

جهت اخذ سند مالکیت طبق مواد 147 و148 اصلاحی قانون ثبت هم اداره اوقاف وهم مستاجرین میتوانند اقدام نمایند.
اداره اوقاف میتواند درموارد خاص مبادرت به اخذ سند مالکیت عرصه موقوفه نماید.ودرنتیجه به موجب این سند مالکیت ،قرارداد اجاره ای با مستاجر منعقد کرده،وحق وحقوق ملک موقوفه را اخذ نماید.
مستاجرین املاک موقوفه نیز میتوانند ازطریق مواد مذکور اقدام نمایند.وبرای اعیان احداثی موقوفه سند مالکیت اعیانی اخذ نمایند.که درنتیجه پس ازاخذ این سند،ملزم به پرداخت حق وحقوق ملک موقوفه خواهند شد.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که….

حتی اگر مستاجر ملک موقوفه،سندرسمی برای اعیانی های موجود درعرصه موقوفه نداشته باشد.اداره اوقاف به موجب همان قرارداد اجاره ای که با مستاجر ملک موقوفه منعقد نموده است،هرساله،اجاره بهای مقرر را دریافت مینماید.

مزیت اخذ سند مالکیت اعیانی های احداثی

مزیت اخذ سند مالکیت اعیانی های احداثی از ناحیه مستاجرین این است که:

  • اداره اوقاف پس از آن از نقل و انتقال مطلع می شود و می تواند قرارداد اجاره خود را با مستاجر اولی فسخ و با انتقال گیرنده، قرارداد جدید منعقد کند.
  • اداره اوقاف به علت انتقال ملک موقوفه، مبلغی را تحت حق انتقال دریافت می نماید.که حسب مورد ناقل با منتقل الیه توافق می کنند که کدام یک این مبلغ را به اداره اوقاف پرداخت نمایند.ولی اگر توافقی در بین نباشد چون دسترسی به ناقل در اکثر موارد مشکل و یا حتی غیر ممکن است ،اداره اوقاف این حق را از خریدار وصول خواهد کرد.

نکته مهم:

نکته حائز اهمیت در اینجا این است که به طور کلی پس از صدور سند مالکیت ،هرگاه مالک اعیان که همان مستاجر عرصه موقوفه است بخواهد اعیان را به دیگری انتقال دهد باید ابتدا عرصه را منتقل نماید.یعنی ابتدا اداره اوقاف باید با خریدار جدید عقد اجاره عرصه موقوفه را منعقد نماید.و هیچ دفترخانه ای نباید قبل از انتقال عرصه موقوفه ،اقدام به انتقال اعیانی مستحدثه درآن نماید .

در صورت اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی چه اقداماتی انجام می شود؟

اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی صحیح نمی باشد.چراکه موجب تصرف در اعیانی می شود.دراین صورت مالک اعیانی می تواند تقاضای ابطال قرارداد اجاره عرصه را از مراجع قضایی بخواهد .و همزمان با طرح این دعوا ،الزام موقوفه را مبنی بر تنظیم سند اجاره عرصه ملک وقفی را بخواهد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 4 امتیاز: 3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست